ازار‌های خریدوفروش تلفن‌همراه، با اولین روز شروع به کار با استقبال مردم روبه رو شده است. فعالیت مشاغل با ریسک متوسط از جمله واحد‌های صنفی مستقر در مراکز تجاری و بازار‌های مسقف به دستور ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا از اول اردیبهشت ۱۳۹۹ آغاز شد.
۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۶:۴۱
۰
۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۶:۴۱
ازار‌های خریدوفروش تلفن‌همراه، با اولین روز شروع به کار با استقبال مردم روبه رو شده است. فعالیت مشاغل با ریسک متوسط از جمله واحد‌های صنفی مستقر در مراکز تجاری و بازار‌های مسقف به دستور ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا از اول اردیبهشت ۱۳۹۹ آغاز شد.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید