در رده‌بندی یک نهاد تحقیقاتی معتبر از کشورهای دارای بیشترین صادرات فوتبالیست به دنیای فوتبال، کشورمان در جایگاه هشتادم قرار گرفت.
۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۸:۲۸
۰

مرکز بین‌المللی مطالعات ورزشی (CIES) در سوئیس در دویست‌ونودودومین شماره هفته‌نامه خود اقدام به معرفی کشورهای دارای بیشترین صادرات بازیکن فوتبال (بیشترین لژیونر) جهان کرده است.

در این رده‌بندی که آمارهای آن مربوط به سال ۲۰۱۹ است، ایران با داشتن ۲۸ بازیکن فوتبال در کشورهای خارجی، در جایگاه هشتادم قرار دارد. کشورهای برزیل (۱۶۰۰ بازیکن)، فرانسه (۱۰۲۷ بازیکن) و آرژانتین (۹۷۲ بازیکن) نیز در رده‌های اول تا سوم این رده‌بندی قرار دارند.

همچنین در این رده‌بندی درصد لژیونرهای کشورهای مختلف که در بالاترین سطوح باشگاهی توپ می‌زنند مشخص شده که در مورد ایران این رقم ۹۲,۹ درصد است. در مورد کشورهای برزیل، فرانسه و آرژانتین این اعداد به ترتیب ۷۴.۶ درصد، ۷۴ درصد و ۷۵.۵ درصد است. در واقع این سه کشور مجموعاً نزدیک به ۲۲.۵ درصد از نیروی کار خارجی شاغل در فوتبال ۱۸۶ کشور جهان را تشکیل داده‌اند.

همان‌طور که در این رده‌بندی مشخص است، برزیل در قاره آمریکا، نیجریه در قاره آفریقا (۳۹۹ بازیکن) و ژاپن در قاره آسیا (۱۶۱ بازیکن) بیشترین لژیونر را در سال میلادی گذشته داشته‌اند.

محبوب‌ترین مقصد برای لژیونرهای برزیلی با اختلاف زیاد ابتدا پرتغال است و پس از آن کشورهای ایتالیا و ژاپن. در مورد لژیونرهای فرانسوی، محبوب‌ترین مقاصد، انگلیس، بلژیک و لوکزامبورگ و در مورد فوتبالیست‌های آرژانتینی هم شیلی، مکزیک و اسپانیا محبوب‌ترین مقاصد بوده‌اند.

در رده‌بندی یک نهاد تحقیقاتی معتبر از کشورهای دارای بیشترین صادرات فوتبالیست به دنیای فوتبال، کشورمان در جایگاه هشتادم قرار گرفت.

مرکز بین‌المللی مطالعات ورزشی (CIES) در سوئیس در دویست‌ونودودومین شماره هفته‌نامه خود اقدام به معرفی کشورهای دارای بیشترین صادرات بازیکن فوتبال (بیشترین لژیونر) جهان کرده است.

در این رده‌بندی که آمارهای آن مربوط به سال ۲۰۱۹ است، ایران با داشتن ۲۸ بازیکن فوتبال در کشورهای خارجی، در جایگاه هشتادم قرار دارد. کشورهای برزیل (۱۶۰۰ بازیکن)، فرانسه (۱۰۲۷ بازیکن) و آرژانتین (۹۷۲ بازیکن) نیز در رده‌های اول تا سوم این رده‌بندی قرار دارند.

همچنین در این رده‌بندی درصد لژیونرهای کشورهای مختلف که در بالاترین سطوح باشگاهی توپ می‌زنند مشخص شده که در مورد ایران این رقم ۹۲,۹ درصد است. در مورد کشورهای برزیل، فرانسه و آرژانتین این اعداد به ترتیب ۷۴.۶ درصد، ۷۴ درصد و ۷۵.۵ درصد است. در واقع این سه کشور مجموعاً نزدیک به ۲۲.۵ درصد از نیروی کار خارجی شاغل در فوتبال ۱۸۶ کشور جهان را تشکیل داده‌اند.

همان‌طور که در این رده‌بندی مشخص است، برزیل در قاره آمریکا، نیجریه در قاره آفریقا (۳۹۹ بازیکن) و ژاپن در قاره آسیا (۱۶۱ بازیکن) بیشترین لژیونر را در سال میلادی گذشته داشته‌اند.

محبوب‌ترین مقصد برای لژیونرهای برزیلی با اختلاف زیاد ابتدا پرتغال است و پس از آن کشورهای ایتالیا و ژاپن. در مورد لژیونرهای فرانسوی، محبوب‌ترین مقاصد، انگلیس، بلژیک و لوکزامبورگ و در مورد فوتبالیست‌های آرژانتینی هم شیلی، مکزیک و اسپانیا محبوب‌ترین مقاصد بوده‌اند.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}