همزمان با فرارسیدن ۶ اردیبهشت، تاریخ ثبت چهارمین سالگرد تاسیس بیمه جوان تجارت نو، این شرکت درکنار تخفیف۴ درصدی برای دو بیمه نامه، ۴۰۰ کارت آتش سوزی نیز به بیمه گذاران هدیه می‌دهد.
۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۵:۱۳
۰

به گزارش روابط عمومی؛ تعداد ۳۰۰ کارت هدیه آتش سوزی برای بیمه گذران فعلی و ۱۰۰ کارت هدیه به آن دسته از بیمه گذارانی که ۶ اردیبهشت بیمه نامه خریداری کنند، اختصاص داده شده که به قید قرعه توزیع خواهدشد.

در گامی دیگرعلاوه برتخفیفات جاری، ۴ درصد تخفیف در بیمه نامه‌های بدنه و آتش سوزی به مدت ۴ روز از زمان تاسیس شرکت در نظر گرفته شده که بیمه گذران می‌توانند از آن بهره‌مند شوند.

همزمان با فرارسیدن ۶ اردیبهشت، تاریخ ثبت چهارمین سالگرد تاسیس بیمه جوان تجارت نو، این شرکت درکنار تخفیف۴ درصدی برای دو بیمه نامه، ۴۰۰ کارت آتش سوزی نیز به بیمه گذاران هدیه می‌دهد.

به گزارش روابط عمومی؛ تعداد ۳۰۰ کارت هدیه آتش سوزی برای بیمه گذران فعلی و ۱۰۰ کارت هدیه به آن دسته از بیمه گذارانی که ۶ اردیبهشت بیمه نامه خریداری کنند، اختصاص داده شده که به قید قرعه توزیع خواهدشد.

در گامی دیگرعلاوه برتخفیفات جاری، ۴ درصد تخفیف در بیمه نامه‌های بدنه و آتش سوزی به مدت ۴ روز از زمان تاسیس شرکت در نظر گرفته شده که بیمه گذران می‌توانند از آن بهره‌مند شوند.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید