پس از شیوع ویروس کرونا و لغو طرح ترافیک در شهر تهران و همچنین افزایش استفاده از اتومبیل‌های شخصی، این روز‌ها کمبود جای پارک خودرو تبدیل به معضل عمومی شده. این فقدان جای پارک سبب شده بسیاری از رانندگان، خودرو‌های خود را در محل نامناسب و غیرمجاز پارک کنند و از سوی پلیس جریمه شوند.
۳۱ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۲:۴۱
۰
۳۱ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۲:۴۱
پس از شیوع ویروس کرونا و لغو طرح ترافیک در شهر تهران و همچنین افزایش استفاده از اتومبیل‌های شخصی، این روز‌ها کمبود جای پارک خودرو تبدیل به معضل عمومی شده. این فقدان جای پارک سبب شده بسیاری از رانندگان، خودرو‌های خود را در محل نامناسب و غیرمجاز پارک کنند و از سوی پلیس جریمه شوند.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید