رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان گفت: طرح آزمایشی زوج و فرد امروز به پایان رسید و دیگر اجرایی نمی‌شود.
۳۱ فروردين ۱۳۹۹ - ۰۹:۳۴
۰

علی اصغر شیرمحمدی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان اظهار کرد: طرح زوج و فرد با رعایت برخی پروتکل‌های بهداشتی تردد در نقاط مختلف استان از ۲۴ فروردین ماه امسال در حال اجرا بود و روز شنبه ۳۰ فروردین به پایان رسید.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان با بیان اینکه طرح زوج و فرد در هسته مرکزی شهر از ۹ صبح تا ۱۳ و بعد از ظهر‌ها از ساعت ۱۶ تا ۲۱ در سطح شهرستان زنجان اجرایی شد، اضافه کرد: البته آمار دقیقی از تخلفات در این طرح نداریم، چون به صورت دوربینی ثبت شده است، اما آنچه مسلم است، مردم در این باره همکاری خوبی داشتند.

شیرمحمدی با اشاره به اینکه ۹۵ درصد مردم پایبند به این طرح بودند، اضافه کرد: همین امر موجب کاهش ترافیک و حضور مردم در شهر شد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان گفت: طرح آزمایشی زوج و فرد امروز به پایان رسید و دیگر اجرایی نمی‌شود.

علی اصغر شیرمحمدی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان اظهار کرد: طرح زوج و فرد با رعایت برخی پروتکل‌های بهداشتی تردد در نقاط مختلف استان از ۲۴ فروردین ماه امسال در حال اجرا بود و روز شنبه ۳۰ فروردین به پایان رسید.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان با بیان اینکه طرح زوج و فرد در هسته مرکزی شهر از ۹ صبح تا ۱۳ و بعد از ظهر‌ها از ساعت ۱۶ تا ۲۱ در سطح شهرستان زنجان اجرایی شد، اضافه کرد: البته آمار دقیقی از تخلفات در این طرح نداریم، چون به صورت دوربینی ثبت شده است، اما آنچه مسلم است، مردم در این باره همکاری خوبی داشتند.

شیرمحمدی با اشاره به اینکه ۹۵ درصد مردم پایبند به این طرح بودند، اضافه کرد: همین امر موجب کاهش ترافیک و حضور مردم در شهر شد.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}