طی هفته‌های گذشته نهضتی جهانی راه افتاده و بالکن‌ها و پشت‌بام‌های خانه‌ها در شهر‌های بزرگ و کوچک سراسر دنیا تبدیل به مکان‌هایی برای شادی و شاد کردن دل همسایه‌ها و خانواده‌ها و ابراز همبستگی با کادر درمانی و اعلام همبستگی مردم در نبرد با ویروس کرونا شده است. پشت بام‌های شهر تهران هم طی هفته‌های گذشته از این صحنه‌ها خالی نبوده است و تبدیل به مکان‌هایی برای ورزش، پیک نیک (سیزده بدر) و برگزاری کنسرت و نوازندگی هنرمندان شده است.
۳۰ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۴:۴۲
۰
طی هفته‌های گذشته نهضتی جهانی راه افتاده و بالکن‌ها و پشت‌بام‌های خانه‌ها در شهر‌های بزرگ و کوچک سراسر دنیا تبدیل به مکان‌هایی برای شادی و شاد کردن دل همسایه‌ها و خانواده‌ها و ابراز همبستگی با کادر درمانی و اعلام همبستگی مردم در نبرد با ویروس کرونا شده است. پشت بام‌های شهر تهران هم طی هفته‌های گذشته از این صحنه‌ها خالی نبوده است و تبدیل به مکان‌هایی برای ورزش، پیک نیک (سیزده بدر) و برگزاری کنسرت و نوازندگی هنرمندان شده است.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید