با رفع محدودیتها برای فعالیت برخی صنوف نحوه فعالیت پارکینگها در خیابانهای اصلی تهران به چالش جدید تبدیل شده است.
۳۰ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۴:۲۱
۰
‌ از امروز شنبه ۳۰ فروردین ماه بسیاری از صنوف فعالیت خواهد را طبق مصوبات ستاد مقابله با کرونا با رعایت الزامات بهداشتی آغاز میکنند. این در حالی است که هنوز بسیاری از مجتمع‌های بزرگ تعطیل بوده و امکان فعالیت ندارند. از سوی دیگر با بازگشایی واحد‌های صنفی در خیابان‌های اصلی شهری به نظر میرسد یکی از مشکلات اصلی ایجاد ترافیک به دلیل نبود پارکینگ‌هایی باشد که در مجتمع‌های بسته شده قرار دارند.

صبح امروز نیز در برخی خیابان‌های تهران شاهد این مشکل بودیم. بر این اساس بایستی تدبیر لازم برای تهیه پارکینگ مناسب برای خودرو‌ها انجام شود.
بازگشایی صنوف، توصیه به استفاده از خودروی شخصی و بسته بودن پارکینگ ها+عکس
 
با رفع محدودیتها برای فعالیت برخی صنوف نحوه فعالیت پارکینگها در خیابانهای اصلی تهران به چالش جدید تبدیل شده است.
‌ از امروز شنبه ۳۰ فروردین ماه بسیاری از صنوف فعالیت خواهد را طبق مصوبات ستاد مقابله با کرونا با رعایت الزامات بهداشتی آغاز میکنند. این در حالی است که هنوز بسیاری از مجتمع‌های بزرگ تعطیل بوده و امکان فعالیت ندارند. از سوی دیگر با بازگشایی واحد‌های صنفی در خیابان‌های اصلی شهری به نظر میرسد یکی از مشکلات اصلی ایجاد ترافیک به دلیل نبود پارکینگ‌هایی باشد که در مجتمع‌های بسته شده قرار دارند.

صبح امروز نیز در برخی خیابان‌های تهران شاهد این مشکل بودیم. بر این اساس بایستی تدبیر لازم برای تهیه پارکینگ مناسب برای خودرو‌ها انجام شود.
بازگشایی صنوف، توصیه به استفاده از خودروی شخصی و بسته بودن پارکینگ ها+عکس
 
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید