جدول پخش برنامه‌های درسی جمعه ۲۹ فروردین ۹۹ شبکه آموزش و ۴ سیما به اطلاع دانش آموزان عزیز می‌رسد. جدول پخش شبکه آموزش فردا پخش زنده برنامه درسی در ٢۹ فروردین ۹۹ از شبکه آموزش و چهار سیما را نشان می‌دهد.
۲۸ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۵
۰

برنامه تلویزیونی آموزش دروس برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه ۴ و شبکه آموزش(۷) در روز جمعه ۲۹ فروردین به طور زنده پخش می‌شود، به شرح زیر است:

شبکه آموزش

متوسطه دوره اول

از ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵درس نگارش پایه ٩

از ساعت ٩:٢۵ تا ٩:۴۵ درس تفکر و سبک زندگی پایه ۸ 

از ساعت ٩:۴۵ تا  ١٠:٠۵ درس تفکر و سبک زندگی پایه ٧

از ساعت ۱۰:٠۵ تا ١٠:٢۵ درس کار و فناوری پایه ٧

برنامه دوره ابتدایی

از ساعت١٠:٣٠ تا ۱۱درس بازی  و ریاضی پایه اول

از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس فارسی و نگارش پایه دوم

از ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ درس هدیه‌ها و پیام‌های آسمانی   پایه سوم

از ساعت ١٢ تا ١٢:٣٠ درس فارسی و نگارش پایه چهارم

از ساعت ١٢:٣٠ تا ١٣ درس هدیه‌ها و پیام‌های آسمانی پایه پنجم

از ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵درس فارسی و نگارش  پایه ششم

متوسطه دوم:

از ساعت ١۴:٣٠ درس عربی، زبان قرآن ١ پایه ١۰ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

از ساعت١۵ درس کارگاه کارآفرینی و تولید پایه۱٠  تمام رشته‌ها 

از ساعت ۱۵:٣٠ درس آمار و احتمال  پایه ١۱ رشته ریاضی فیزیک  

از ساعت۱۶ درس فیزیک ٢  پایه ۱١ رشته علوم تجربی

از ساعت ۱۶:٣٠ درس زیست شناسی٣ پایه١٢

از ساعت ١٧ درس فیزیک ٣  پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک 
 
 شبکه ۴:

رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش:

از ساعت ۸ تا ۸:٣٠ درس اخلاق اسلامی ١ پایه ١٠ رشته علوم و معارف اسلامی 
 
از ساعت ۸:٣٠ تا ٩ درس اخلاق اسلامی ٢ پایه ۱۱ رشته علوم و معارف اسلامی 
   
از ساعت ٩ تا ٩:٣٠ درس  احکام ١ پایه١٠ رشته علوم معارف اسلامی

از ساعت ٩:٣٠ تا ١٠درس ریاضی و آمار ٣ پایه ۱٢ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی 

از ساعت ١٠ تا ۱٠:٣٠ درس ریاضی و آمار ٢  پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی  و علوم و معارف اسلامی

از ١٠:٣٠ تا ۱٠:۵٠ درس عربی٢-پایه١١-مبحث جار و مجرور -مشترک تمام زمینه ها 
 
از ساعت ۵٠ : ١٠ تا ۱١:١٠ درس کارگاه طراحی و دوخت لباس -پایه١٠ مبحث تاریخ لباس ایران -  شاخه فنی و حرفه ای 

از ساعت ١٠: ١١ تا ١١:٣۵ کارگاه رنگ کاری چوب ،رشته صنایع چوب و مبلمان -پایه های ١١ و ١٢ - شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش  

 از ساعت ۱١:٣۵ تا ١٢ درس مبانی هنرهای تجسمی -پایه ١٠-رشته گرافیک مبحث کنتراست رنگ‌ها، شاخه فنی و حرفه ای

جدول پخش برنامه‌های درسی جمعه ۲۹ فروردین ۹۹ شبکه آموزش و ۴ سیما به اطلاع دانش آموزان عزیز می‌رسد. جدول پخش شبکه آموزش فردا پخش زنده برنامه درسی در ٢۹ فروردین ۹۹ از شبکه آموزش و چهار سیما را نشان می‌دهد.

برنامه تلویزیونی آموزش دروس برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه ۴ و شبکه آموزش(۷) در روز جمعه ۲۹ فروردین به طور زنده پخش می‌شود، به شرح زیر است:

شبکه آموزش

متوسطه دوره اول

از ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵درس نگارش پایه ٩

از ساعت ٩:٢۵ تا ٩:۴۵ درس تفکر و سبک زندگی پایه ۸ 

از ساعت ٩:۴۵ تا  ١٠:٠۵ درس تفکر و سبک زندگی پایه ٧

از ساعت ۱۰:٠۵ تا ١٠:٢۵ درس کار و فناوری پایه ٧

برنامه دوره ابتدایی

از ساعت١٠:٣٠ تا ۱۱درس بازی  و ریاضی پایه اول

از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس فارسی و نگارش پایه دوم

از ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ درس هدیه‌ها و پیام‌های آسمانی   پایه سوم

از ساعت ١٢ تا ١٢:٣٠ درس فارسی و نگارش پایه چهارم

از ساعت ١٢:٣٠ تا ١٣ درس هدیه‌ها و پیام‌های آسمانی پایه پنجم

از ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵درس فارسی و نگارش  پایه ششم

متوسطه دوم:

از ساعت ١۴:٣٠ درس عربی، زبان قرآن ١ پایه ١۰ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

از ساعت١۵ درس کارگاه کارآفرینی و تولید پایه۱٠  تمام رشته‌ها 

از ساعت ۱۵:٣٠ درس آمار و احتمال  پایه ١۱ رشته ریاضی فیزیک  

از ساعت۱۶ درس فیزیک ٢  پایه ۱١ رشته علوم تجربی

از ساعت ۱۶:٣٠ درس زیست شناسی٣ پایه١٢

از ساعت ١٧ درس فیزیک ٣  پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک 
 
 شبکه ۴:

رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش:

از ساعت ۸ تا ۸:٣٠ درس اخلاق اسلامی ١ پایه ١٠ رشته علوم و معارف اسلامی 
 
از ساعت ۸:٣٠ تا ٩ درس اخلاق اسلامی ٢ پایه ۱۱ رشته علوم و معارف اسلامی 
   
از ساعت ٩ تا ٩:٣٠ درس  احکام ١ پایه١٠ رشته علوم معارف اسلامی

از ساعت ٩:٣٠ تا ١٠درس ریاضی و آمار ٣ پایه ۱٢ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی 

از ساعت ١٠ تا ۱٠:٣٠ درس ریاضی و آمار ٢  پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی  و علوم و معارف اسلامی

از ١٠:٣٠ تا ۱٠:۵٠ درس عربی٢-پایه١١-مبحث جار و مجرور -مشترک تمام زمینه ها 
 
از ساعت ۵٠ : ١٠ تا ۱١:١٠ درس کارگاه طراحی و دوخت لباس -پایه١٠ مبحث تاریخ لباس ایران -  شاخه فنی و حرفه ای 

از ساعت ١٠: ١١ تا ١١:٣۵ کارگاه رنگ کاری چوب ،رشته صنایع چوب و مبلمان -پایه های ١١ و ١٢ - شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش  

 از ساعت ۱١:٣۵ تا ١٢ درس مبانی هنرهای تجسمی -پایه ١٠-رشته گرافیک مبحث کنتراست رنگ‌ها، شاخه فنی و حرفه ای

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}