بارش شدید باران باعث وقوع سیلاب در جاده قم به سلفچگان شد.
۲۵ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۰:۳۲
۰
بارش شدید باران و تگرگ در قم موجب آب‌گرفتگی در خیابان‌ها و راه افتادن سیل در ورودی جاده قم به اراک شد.

در پی بروز سیل، تعداد زیادی خودرو در آب گرفتار شدند و حجم زیادی از آب گل آلود وارد کارخانه‌ها و مغازه‌ها شده است.

بارش شدید باران باعث وقوع سیلاب در جاده قم به سلفچگان شد.
بارش شدید باران و تگرگ در قم موجب آب‌گرفتگی در خیابان‌ها و راه افتادن سیل در ورودی جاده قم به اراک شد.

در پی بروز سیل، تعداد زیادی خودرو در آب گرفتار شدند و حجم زیادی از آب گل آلود وارد کارخانه‌ها و مغازه‌ها شده است.