کارشناسان می گویند یکی از مهمترین عللی که سبب شد محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی با آن طرز فجیع، جمال خاشقچی را به قتل برساند آن بود که وی تجزیه عربستان سعودی را به خاطر عدول بن سلمان از فرهنگ اسلامی پیش بینی کرده بود.
۲۵ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۹:۲۶
۱
خاشقچی قبل از مرگش با انتشار کتابی به نام "چشم انداز شهروند ۲۰۳۰" این موضوع را پیش بینی کرده بود.

این کتاب در واقع مجموعه مقاله‌های خاشقچی درباره نیاز‌های اقتصادی و اجتماعی شهروندان سعودی مانند مسکن، شغل، آموزش، بهداشت، ورزش و ... و ناتوانی محمد بن سلمان از تامین آن در سال ۲۰۳۰ بود.

وی نوشته بود که فرهنگ اسلامی در عربستان سعودی به خاطر سیاست‌های محمد بن سلمان در معرض خطر قرار دارد که به همین دلیل کشور به دلیل عوارض ناشی از سیاست‌های بن سلمانی تجزیه خواهد شد.

خاشقچی نوشته بود: عربستان به دلیل سیاست‌های محمد بن سلمان، اسلامی که سبب پیشرفت جامعه شود را از دست خواهد داد لذا در صورتیکه جامعه سعودی اسلام وحدت آفرین خود را از دست بدهد فرهنگ اسلامی خود را نیز از دست خواهد داد و به این ترتیب اصلا امتی واحد در این کشور باقی نخواهد ماند و جامعه سعودی دچار تجزیه خواهد شد.
منبع: العالم
کارشناسان می گویند یکی از مهمترین عللی که سبب شد محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی با آن طرز فجیع، جمال خاشقچی را به قتل برساند آن بود که وی تجزیه عربستان سعودی را به خاطر عدول بن سلمان از فرهنگ اسلامی پیش بینی کرده بود.
خاشقچی قبل از مرگش با انتشار کتابی به نام "چشم انداز شهروند ۲۰۳۰" این موضوع را پیش بینی کرده بود.

این کتاب در واقع مجموعه مقاله‌های خاشقچی درباره نیاز‌های اقتصادی و اجتماعی شهروندان سعودی مانند مسکن، شغل، آموزش، بهداشت، ورزش و ... و ناتوانی محمد بن سلمان از تامین آن در سال ۲۰۳۰ بود.

وی نوشته بود که فرهنگ اسلامی در عربستان سعودی به خاطر سیاست‌های محمد بن سلمان در معرض خطر قرار دارد که به همین دلیل کشور به دلیل عوارض ناشی از سیاست‌های بن سلمانی تجزیه خواهد شد.

خاشقچی نوشته بود: عربستان به دلیل سیاست‌های محمد بن سلمان، اسلامی که سبب پیشرفت جامعه شود را از دست خواهد داد لذا در صورتیکه جامعه سعودی اسلام وحدت آفرین خود را از دست بدهد فرهنگ اسلامی خود را نیز از دست خواهد داد و به این ترتیب اصلا امتی واحد در این کشور باقی نخواهد ماند و جامعه سعودی دچار تجزیه خواهد شد.
منبع: العالم
بهترین خرید
نظرات
شیرین صفوی
باز خاشقچی !!!! بخواد بکشه میکشه دیگه بعد چرااینقدر ضایع این کار رو بکنه و چه میدونم جلو دوربین ها !!!!!!
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید