«فریدالدین ابوحامد عطار نیشابوری» مشهور به شیخ عطار نیشابوری، یکی از عارفان و شاعران بزرگ و نام آور ادبیات فارسی در اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم هجری قمری است. روز ۲۵ فروردین ماه در تقویم رسمی کشور به نام عطار نیشابوری نامگذاری شده است و هر ساله مراسم بزرگداشت این شاعر و عارف نامی ایران در نیشابور برگزار می شود که امسال به علت شیوع ویروس کرونا مراسمی برگزار نشد.
۲۵ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۲:۱۰
۰
«فریدالدین ابوحامد عطار نیشابوری» مشهور به شیخ عطار نیشابوری، یکی از عارفان و شاعران بزرگ و نام آور ادبیات فارسی در اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم هجری قمری است. روز ۲۵ فروردین ماه در تقویم رسمی کشور به نام عطار نیشابوری نامگذاری شده است و هر ساله مراسم بزرگداشت این شاعر و عارف نامی ایران در نیشابور برگزار می شود که امسال به علت شیوع ویروس کرونا مراسمی برگزار نشد.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید