مافی با تاکید بر ضرورت اجرای پروتکل های بهداشتی در ناوگان حمل و نقل عمومی پایتخت:
عضو مجمع نمایندگان تهران با تاکید بر ضرورت اجرای پروتکل بهداشتی مقابله با کرونا در ناوگان عمومی پایتخت گفت: اگر مترو نمی تواند فاصله گذاری مسافران و سیستم تهویه واگن ها را ضمانت کند، برای مدتی تعطیل شود.
۲۵ فروردين ۱۳۹۹ - ۰۹:۲۱
۰

پروانه مافی، ضمن نگرانی از اذحام جمعیت در وسایل حمل و نقل عمومی، گفت: با اتمام تعطیلات نوروز از سوی دولت تلاش شده با اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی، شیوع و انتشار بیماری کرونا مدیریت شود، همچنین اقداماتی که از سوی شهرداری تهران صورت گرفته در راستای پروتکل بهداشتی و این طرح بوده است .

وی با بیان اینکه بطور حتم با توجه به بازگشت به کار دو سوم از نیروهای شاغل، تردد در شهر و تقاضای سفر با حمل ونقل عمومی افزایش یافته است ابراز نگرانی کرد روند شیوع ویروس سیر صعودی داشته باشد .

عضو مجمع نمایندگان تهران با تاکید بر اینکه قطعا حمل ونقل عمومی یکی از اثرگذارترین بخش ها در افزایش و یا کاهش انتشار و شیوع بیماری است گفت: گرچه طرح فاصله گذاری در ناوگان عمومی شهر از جمله مترو و اتوبوس با علامت گذاری صورت گرفته اما معتقدم باید قانون هر اتوبوس 10 نفر در شرایط فعلی از سوی شرکت واحد اتوبوسرانی اجرا شود بطوریکه رانندگان اتوبوس مسئولیت اجرای این طرح را برعهده بگیرد .

مافی ادامه داد: در مترو نیز باید بر حسن اجرای فاصله گذاری های انجام شده نظارت شود و واگن های مترو تنها به اندازه ای که بر اساس آن فاصله گذاری کرده اند مسافر داشته باشند.

عضو مجمع نمایندگان تهران با تاکید بر اینکه باید در این ایام علاوه بر اجرای طرح فاصله گذاری بر سیستم تهویه و هوادهی در داخل واگن‌ها نیز توجه شود گفت : اگر واگن متروی تهران نمی تواند اجرای طرح فاصله گذاری را مدیریت کند و یا تهویه داخل مترو را ضمانت کند بهتر است تعطیل کنند.

مافی اظهار داشت: باید تمامی اقدامات حمل ونقلی در شهر تهران در راستای کاهش روند شیوع بیماری باشد و تلاش کنیم طی یک ماه آینده روند شیوع بیماری مهار شود ./

مافی با تاکید بر ضرورت اجرای پروتکل های بهداشتی در ناوگان حمل و نقل عمومی پایتخت:
۲۵ فروردين ۱۳۹۹ - ۰۹:۲۱
عضو مجمع نمایندگان تهران با تاکید بر ضرورت اجرای پروتکل بهداشتی مقابله با کرونا در ناوگان عمومی پایتخت گفت: اگر مترو نمی تواند فاصله گذاری مسافران و سیستم تهویه واگن ها را ضمانت کند، برای مدتی تعطیل شود.

پروانه مافی، ضمن نگرانی از اذحام جمعیت در وسایل حمل و نقل عمومی، گفت: با اتمام تعطیلات نوروز از سوی دولت تلاش شده با اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی، شیوع و انتشار بیماری کرونا مدیریت شود، همچنین اقداماتی که از سوی شهرداری تهران صورت گرفته در راستای پروتکل بهداشتی و این طرح بوده است .

وی با بیان اینکه بطور حتم با توجه به بازگشت به کار دو سوم از نیروهای شاغل، تردد در شهر و تقاضای سفر با حمل ونقل عمومی افزایش یافته است ابراز نگرانی کرد روند شیوع ویروس سیر صعودی داشته باشد .

عضو مجمع نمایندگان تهران با تاکید بر اینکه قطعا حمل ونقل عمومی یکی از اثرگذارترین بخش ها در افزایش و یا کاهش انتشار و شیوع بیماری است گفت: گرچه طرح فاصله گذاری در ناوگان عمومی شهر از جمله مترو و اتوبوس با علامت گذاری صورت گرفته اما معتقدم باید قانون هر اتوبوس 10 نفر در شرایط فعلی از سوی شرکت واحد اتوبوسرانی اجرا شود بطوریکه رانندگان اتوبوس مسئولیت اجرای این طرح را برعهده بگیرد .

مافی ادامه داد: در مترو نیز باید بر حسن اجرای فاصله گذاری های انجام شده نظارت شود و واگن های مترو تنها به اندازه ای که بر اساس آن فاصله گذاری کرده اند مسافر داشته باشند.

عضو مجمع نمایندگان تهران با تاکید بر اینکه باید در این ایام علاوه بر اجرای طرح فاصله گذاری بر سیستم تهویه و هوادهی در داخل واگن‌ها نیز توجه شود گفت : اگر واگن متروی تهران نمی تواند اجرای طرح فاصله گذاری را مدیریت کند و یا تهویه داخل مترو را ضمانت کند بهتر است تعطیل کنند.

مافی اظهار داشت: باید تمامی اقدامات حمل ونقلی در شهر تهران در راستای کاهش روند شیوع بیماری باشد و تلاش کنیم طی یک ماه آینده روند شیوع بیماری مهار شود ./

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید