مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران از آخرین وضعیت شبکه انتقال گاز ایران به کشور ترکیه که براثر حمله تروریستی آسیب دیده توضیحاتی را ارائه داد.
۲۳ فروردين ۱۳۹۹ - ۰۶:۲۱
۰

مهدی جمشیدی دانا مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران گفت: با اشاره به آخرین وضعیت شبکه انتقال گاز ایران به ترکیه که هفته گذشته موجب انفجار در خاک ترکیه شد، گفت: بخش آسیب‌دیده خط لوله صادرات گاز ایران به ترکیه قرار بود ظرف چند روز آینده تعمیر و بازسازی و صادرات گاز به‌ زودی از سر گرفته شود که هنوز اقداماتی صورت نگرفته است.

او ادامه داد: چرا که بخش آسیب دیده در خاک ترکیه است این کشور باید اقدامات و بازسازی خطوط آسیب دیده را انجام دهد و کشور ماهم اعلام آمادگی برای کمک کرده است.

مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران اضافه کرد: تجربه نشان داده است که تعمیرات خطوط سه تا هفت روز زمان می‌برد که البته به میزان خسارت وارد شده بستگی دارد و هنوز انجام نشده است و همچنان صادرات گاز از ایران به کشور ترکیه همچنان قطع است.

جمشیدی دانا در ادامه با اشاره به اینکه برای تعمیر و تجهیز خطوط آسیب دیده چه میزان برآورد خسارت شده است تصریح کرد:، چون خسارت در خاک ترکیه است برآورد هزینه و تعمیر آن به عهده خاک این کشور است و نمی‌توان پیش بینی کرد این خطوط آسیب دیده تعمیر و صادرات گاز انجام می‌شود.

مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران از آخرین وضعیت شبکه انتقال گاز ایران به کشور ترکیه که براثر حمله تروریستی آسیب دیده توضیحاتی را ارائه داد.

مهدی جمشیدی دانا مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران گفت: با اشاره به آخرین وضعیت شبکه انتقال گاز ایران به ترکیه که هفته گذشته موجب انفجار در خاک ترکیه شد، گفت: بخش آسیب‌دیده خط لوله صادرات گاز ایران به ترکیه قرار بود ظرف چند روز آینده تعمیر و بازسازی و صادرات گاز به‌ زودی از سر گرفته شود که هنوز اقداماتی صورت نگرفته است.

او ادامه داد: چرا که بخش آسیب دیده در خاک ترکیه است این کشور باید اقدامات و بازسازی خطوط آسیب دیده را انجام دهد و کشور ماهم اعلام آمادگی برای کمک کرده است.

مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران اضافه کرد: تجربه نشان داده است که تعمیرات خطوط سه تا هفت روز زمان می‌برد که البته به میزان خسارت وارد شده بستگی دارد و هنوز انجام نشده است و همچنان صادرات گاز از ایران به کشور ترکیه همچنان قطع است.

جمشیدی دانا در ادامه با اشاره به اینکه برای تعمیر و تجهیز خطوط آسیب دیده چه میزان برآورد خسارت شده است تصریح کرد:، چون خسارت در خاک ترکیه است برآورد هزینه و تعمیر آن به عهده خاک این کشور است و نمی‌توان پیش بینی کرد این خطوط آسیب دیده تعمیر و صادرات گاز انجام می‌شود.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید