مدیر بهداشت استان کربلای معلی تاکید کرد این استان به شرط پایبندی مردم به مقررات منع آمد و شد و تدابیر پیشگیرانه، به زودی از وجود ویروس کرونا پاک و عاری خواهد شد.
۲۲ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۲:۱۹
۰

صباح الموسوی مدیرکل بهداشت استان کربلای معلی گفت: کربلا به زودی عاری از ویروس کرونا خواهد شد.

وی در یک کنفرانس مطبوعاتی در مراسم افتتاح بیمارستان شهید ابومهدی المهندس گفت: این بیمارستان خدمات اساسی و بزرگی به مردم کربلا ارائه کرده و در ارائه خدمات بهداشتی و کمک به دستگاه‌های ذیربط در رویارویی با ویروس کرونا سهیم خواهد بود.

وی افزود این استان به زودی به شبب پایبندی مردم به منع آمد و شد و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه عاری از ویروس کرونا خواهد شد.

 

مدیر بهداشت استان کربلای معلی تاکید کرد این استان به شرط پایبندی مردم به مقررات منع آمد و شد و تدابیر پیشگیرانه، به زودی از وجود ویروس کرونا پاک و عاری خواهد شد.

صباح الموسوی مدیرکل بهداشت استان کربلای معلی گفت: کربلا به زودی عاری از ویروس کرونا خواهد شد.

وی در یک کنفرانس مطبوعاتی در مراسم افتتاح بیمارستان شهید ابومهدی المهندس گفت: این بیمارستان خدمات اساسی و بزرگی به مردم کربلا ارائه کرده و در ارائه خدمات بهداشتی و کمک به دستگاه‌های ذیربط در رویارویی با ویروس کرونا سهیم خواهد بود.

وی افزود این استان به زودی به شبب پایبندی مردم به منع آمد و شد و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه عاری از ویروس کرونا خواهد شد.

 

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید