عضو فراکسیون کارگری مجلس نسبت به تعیین دستمزد کارگران کمتر از ۲.۸ میلیون تومان واکنش نشان داد.
۲۲ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۱:۵۰
۰

مصطفی کواکبیان، عضو فراکسیون کارگری مجلس در واکنش به تعیین دستمزد کارگران کمتر از ۲.۸ میلیون تومان در حساب شخصی خود نوشت:

‏۲.۵ میلیون تومان حداقل بگیران نه با قاعده «هر شاغلی کمتر از ۲.۸ میلیون نداشته باشد» و نه با تورم ٤١/٢ درصدی منطبق نیست.

لذابه عنوان عضو فراکسیون کارگری مجلس از وزیرکار می‌خواهم در حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ جهت تامین امنیت شغلی این طبقه شریف تجدیدنظرشود.

دستمزد ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی کارگران منطقی نیست
 
عضو فراکسیون کارگری مجلس نسبت به تعیین دستمزد کارگران کمتر از ۲.۸ میلیون تومان واکنش نشان داد.

مصطفی کواکبیان، عضو فراکسیون کارگری مجلس در واکنش به تعیین دستمزد کارگران کمتر از ۲.۸ میلیون تومان در حساب شخصی خود نوشت:

‏۲.۵ میلیون تومان حداقل بگیران نه با قاعده «هر شاغلی کمتر از ۲.۸ میلیون نداشته باشد» و نه با تورم ٤١/٢ درصدی منطبق نیست.

لذابه عنوان عضو فراکسیون کارگری مجلس از وزیرکار می‌خواهم در حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ جهت تامین امنیت شغلی این طبقه شریف تجدیدنظرشود.

دستمزد ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی کارگران منطقی نیست
 
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید