اركستر ملی ايران قطعه «سبکبال» حسین دهلوی رو نواخت
پارسینه: ارکستر ملی ایران هم نوازندگی مجازی رو تجربه کرد و قطعه «سبکبال» حسین دهلوی رو نواخت.
۲۱ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۶:۰۶
۰