قیمت دلار ارز سکه طلا در بازار امروز پنجشنبه ۲۱ فروردین ۹۹ تحت تاثیر اخبار منتشر شده مشخص شد.
۲۱ فروردين ۱۳۹۹ - ۰۹:۰۹
۰

قیمت دلار ارز سکه طلا در بازار امروز پنجشنبه ۲۱ فروردین ۹۹ تحت تاثیر اخبار منتشر شده مشخص شد. روز گذشته قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و طرح قدیم ۶ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان شد. ضمن آنکه قیمت نیم سکه بهار آزادی ۳ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان، ربع سکه بهار آزادی یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و سکه گرمی ۹۷۵ هزار تومان تعیین شده و به فروش رسید. و قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار هم ۶۴۸ هزار تومان، هر گرم طلای ۲۴ عیار ۸۷۰ هزار تومان و هر مثقال طلا ۲ میلیون و ۸۲۷ هزار تومان ارزش‌گذاری شد.

 پنجشنبه ۲۱ فروردين 
تغییر قیمت لحظه نوع
(۰.۰۶%) ۱۰۰ ۱۵۶,۰۹۰ دلار
(-۰.۰۱%) -۲۰ ۱۷۰,۰۸۰ یورو
(۰.۰۵%) ۹۰ ۱۹۸,۳۴۰ پوند
(۰.۰۵%) ۲۰ ۴۳,۸۴۰ درهم امارات
(-۰.۳۲%) -۲۰۰,۰۰۰ ۶۱,۸۰۰,۰۰۰ سکه بهار آزادی
(۰.۰۳%) ۲۰,۰۰۰ ۶۳,۸۵۰,۰۰۰ سکه طرح جدید
(-۰.۴۲%) -۱۳۰,۰۰۰ ۳۰,۷۷۰,۰۰۰ نیم سکه
(-۰.۴۵%) -۸۰,۰۰۰ ۱۷,۸۲۰,۰۰۰ ربع سکه
(-۰.۵۱%) -۵۰,۰۰۰ ۹,۷۵۰,۰۰۰ سکه گرمی
(۰.۰۵%) ۳,۰۰۰ ۶,۳۲۶,۰۰۰ گرم طلای 18
(۰.۰۴%) ۳,۰۰۰ ۸,۴۳۴,۰۰۰ گرم طلای 24
(-۰.۱۸%) -۵۰,۰۰۰ ۲۷,۴۰۰,۰۰۰ مثقال طلا
(۰%) ۴ ۱,۶۴۸.۷۶ انس طلادلار
(۰.۰۶%) ۴۵ ۷۳۵.۴ پلاتیندلار
(۰.۰۷%) ۱ ۱۵.۲۸ انس نقرهدلار
 
 

 

 
 
 
قیمت دلار ارز سکه طلا در بازار امروز پنجشنبه ۲۱ فروردین ۹۹ تحت تاثیر اخبار منتشر شده مشخص شد.

قیمت دلار ارز سکه طلا در بازار امروز پنجشنبه ۲۱ فروردین ۹۹ تحت تاثیر اخبار منتشر شده مشخص شد. روز گذشته قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و طرح قدیم ۶ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان شد. ضمن آنکه قیمت نیم سکه بهار آزادی ۳ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان، ربع سکه بهار آزادی یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و سکه گرمی ۹۷۵ هزار تومان تعیین شده و به فروش رسید. و قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار هم ۶۴۸ هزار تومان، هر گرم طلای ۲۴ عیار ۸۷۰ هزار تومان و هر مثقال طلا ۲ میلیون و ۸۲۷ هزار تومان ارزش‌گذاری شد.

 پنجشنبه ۲۱ فروردين 
تغییر قیمت لحظه نوع
(۰.۰۶%) ۱۰۰ ۱۵۶,۰۹۰ دلار
(-۰.۰۱%) -۲۰ ۱۷۰,۰۸۰ یورو
(۰.۰۵%) ۹۰ ۱۹۸,۳۴۰ پوند
(۰.۰۵%) ۲۰ ۴۳,۸۴۰ درهم امارات
(-۰.۳۲%) -۲۰۰,۰۰۰ ۶۱,۸۰۰,۰۰۰ سکه بهار آزادی
(۰.۰۳%) ۲۰,۰۰۰ ۶۳,۸۵۰,۰۰۰ سکه طرح جدید
(-۰.۴۲%) -۱۳۰,۰۰۰ ۳۰,۷۷۰,۰۰۰ نیم سکه
(-۰.۴۵%) -۸۰,۰۰۰ ۱۷,۸۲۰,۰۰۰ ربع سکه
(-۰.۵۱%) -۵۰,۰۰۰ ۹,۷۵۰,۰۰۰ سکه گرمی
(۰.۰۵%) ۳,۰۰۰ ۶,۳۲۶,۰۰۰ گرم طلای 18
(۰.۰۴%) ۳,۰۰۰ ۸,۴۳۴,۰۰۰ گرم طلای 24
(-۰.۱۸%) -۵۰,۰۰۰ ۲۷,۴۰۰,۰۰۰ مثقال طلا
(۰%) ۴ ۱,۶۴۸.۷۶ انس طلادلار
(۰.۰۶%) ۴۵ ۷۳۵.۴ پلاتیندلار
(۰.۰۷%) ۱ ۱۵.۲۸ انس نقرهدلار
 
 

 

 
 
 
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید