روزنامه memleket ترکیه با انتشار این عکس نوشت: این مرجان یا سیمان نیست، بلکه ریه یک بیمار شدید کروناویروسه.
۲۰ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۲:۴۰
۰

این مرجان یا سیمان نیست، بلکه ریه یک بیمار شدید کرونایی! +عکس

روزنامه memleket ترکیه با انتشار این عکس نوشت: این مرجان یا سیمان نیست، بلکه ریه یک بیمار شدید کروناویروسه.

این مرجان یا سیمان نیست، بلکه ریه یک بیمار شدید کرونایی! +عکس

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید