یک هنرمند اسپانیایی با حذف شخصیت‌های نقاشی‌های مشهور تاریخ هنر جهان، با طرح این موضوع که حتی این افراد هم به قرنطینه خانگی رفته‌اند، به زبان هنر مردم را به ماندن در خانه دعوت کرده است.
۲۰ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۷
۰
دیوید بوکه با انتشار تصاویری در صفحه اینستاگرام خود، بر اهمیت در خانه ماندن در این روز‌ها تاکید کرده است. او با انتخاب آثار نقاشی تاریخ هنر دنیا و حذف شخصیت‌های این تابلو‌ها به این بهانه که حتی آن‌ها نیز به قرنطینه خانگی رفته‌اند، مردم را به خانه‌نشینی دعوت کرده است.

در ادامه می‌توانید برخی از این تصاویر را مشاهده کنید:
حتی مونالیزا هم به قرنطینه خانگی رفته است!
حتی مونالیزا هم به قرنطینه خانگی رفته است!
 
حتی مونالیزا هم به قرنطینه خانگی رفته است!
 
حتی مونالیزا هم به قرنطینه خانگی رفته است!
 
 
حتی مونالیزا هم به قرنطینه خانگی رفته است!
 
حتی مونالیزا هم به قرنطینه خانگی رفته است!
یک هنرمند اسپانیایی با حذف شخصیت‌های نقاشی‌های مشهور تاریخ هنر جهان، با طرح این موضوع که حتی این افراد هم به قرنطینه خانگی رفته‌اند، به زبان هنر مردم را به ماندن در خانه دعوت کرده است.
دیوید بوکه با انتشار تصاویری در صفحه اینستاگرام خود، بر اهمیت در خانه ماندن در این روز‌ها تاکید کرده است. او با انتخاب آثار نقاشی تاریخ هنر دنیا و حذف شخصیت‌های این تابلو‌ها به این بهانه که حتی آن‌ها نیز به قرنطینه خانگی رفته‌اند، مردم را به خانه‌نشینی دعوت کرده است.

در ادامه می‌توانید برخی از این تصاویر را مشاهده کنید:
حتی مونالیزا هم به قرنطینه خانگی رفته است!
حتی مونالیزا هم به قرنطینه خانگی رفته است!
 
حتی مونالیزا هم به قرنطینه خانگی رفته است!
 
حتی مونالیزا هم به قرنطینه خانگی رفته است!
 
 
حتی مونالیزا هم به قرنطینه خانگی رفته است!
 
حتی مونالیزا هم به قرنطینه خانگی رفته است!
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید