به دنبال برگزاری چهارمین جلسه ستاد مقابله با گسترش کرونا در ورزش، پروتکل بهداشتی باشگاه‌های ورزشی تدوین شد.
۲۰ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۱:۲۷
۰

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فدراسیون پزشکی ورزشی ایران، چهارمین جلسه ستاد مقابله با گسترش کرونا در ورزش، در فدراسیون پزشکی ورزشی با حضور دو تن از نمایندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی و دیگر اعضای این ستاد برگزار شد.

اهم صحبت‌ها و مباحث جلسه امروز، تهیه پروتکل بهداشتی باشگاه‌های ورزشی و فراهم آوردن زیرساخت اینترنتی برای ثبت اطلاعات باشگاه داران و متعهد شدن آن‌ها به پایبندی به این پروتکل بود.

در این نشست همچنین گزارشی از آخرین شرایط شیوع بیماری در سطح کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضا به بیان نقطه نظرات خود در خصوص اقدامات انجام شده در حوزه ورزش پرداختند.

پس از آن گزارشی از اقدامات ستاد مقابله با کرونا در ورزش در چهار استان از طریق ویدئو کنفرانس ارائه شد که در این رابطه رئیس هیات پزشکی ورزشی خراسان رضوی، رئیس هیات پزشکی ورزشی استان قم، رئیس هیات پزشکی ورزشی استان گیلان و رئیس هیات پزشکی ورزشی استان مازندران گزارش مبسوطی را به سمع و نظر اعضای حاضر در نشست ستاد مقابله با کرونا در ورزش رسانده و به بیان نقطه نظرات خود در این زمینه پرداختند.

از جمله مصوبات این نشست، درخصوص پایش وضعیت قهرمانان رشته‌های مختلف ورزشی در سراسر کشور بود که مقرر شد در این خصوص تیم‌های عملیاتی ستاد مرکزی و هیات‌های استانی، گزارش جامعی از آخرین شرایط قهرمانان ورزش کشور تهیه و تدوین کنند.

به دنبال برگزاری چهارمین جلسه ستاد مقابله با گسترش کرونا در ورزش، پروتکل بهداشتی باشگاه‌های ورزشی تدوین شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فدراسیون پزشکی ورزشی ایران، چهارمین جلسه ستاد مقابله با گسترش کرونا در ورزش، در فدراسیون پزشکی ورزشی با حضور دو تن از نمایندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی و دیگر اعضای این ستاد برگزار شد.

اهم صحبت‌ها و مباحث جلسه امروز، تهیه پروتکل بهداشتی باشگاه‌های ورزشی و فراهم آوردن زیرساخت اینترنتی برای ثبت اطلاعات باشگاه داران و متعهد شدن آن‌ها به پایبندی به این پروتکل بود.

در این نشست همچنین گزارشی از آخرین شرایط شیوع بیماری در سطح کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضا به بیان نقطه نظرات خود در خصوص اقدامات انجام شده در حوزه ورزش پرداختند.

پس از آن گزارشی از اقدامات ستاد مقابله با کرونا در ورزش در چهار استان از طریق ویدئو کنفرانس ارائه شد که در این رابطه رئیس هیات پزشکی ورزشی خراسان رضوی، رئیس هیات پزشکی ورزشی استان قم، رئیس هیات پزشکی ورزشی استان گیلان و رئیس هیات پزشکی ورزشی استان مازندران گزارش مبسوطی را به سمع و نظر اعضای حاضر در نشست ستاد مقابله با کرونا در ورزش رسانده و به بیان نقطه نظرات خود در این زمینه پرداختند.

از جمله مصوبات این نشست، درخصوص پایش وضعیت قهرمانان رشته‌های مختلف ورزشی در سراسر کشور بود که مقرر شد در این خصوص تیم‌های عملیاتی ستاد مرکزی و هیات‌های استانی، گزارش جامعی از آخرین شرایط قهرمانان ورزش کشور تهیه و تدوین کنند.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید