مرادی در موافقت با وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی:
نماینده مردم قروه در مجلس گفت:«خاوازی» از روحیه کار تیمی و خرد جمعی برخوردار است و با همه توان در مسیر خدمتگزاری به جامعه کشاورزان حرکت می‌کند.
۲۰ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۳:۴۳
۰

در ادامه جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی رأی اعتماد به «کاظم خاوازی» وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی، علی‌محمد مرادی نماینده مردم قروه در موافقت با وزیر پیشنهادی، گفت: خاوازی فرد مناسبی برای این پست است و توانایی این مسئولیت را دارد. وی انسانی فرهیخته، مدیری توانمند، شایسته و دلسوز است که بدون هر گونه حب و بغض سیاسی و جناحی برای پیشرفت بخش کشاورزی اقدام خواهد کرد.

وی در خصوص سوابق مدیریتی وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی گفت: خاوازی از روحیه کار تیمی و خرد جمعی برخوردار است و با همه توان در مسیر خدمتگزاری به جامعه کشاورزان حرکت کرده و از هیچ کوششی فروگذار نمی‌کند.

این نماینده مجلس تصریح کرد: وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی سلسله مراتب مدیریتی را مرحله به مرحله طی کرده است و رشد او در وزارت جهاد کشاورزی رشد سرطانی نبوده است.

مردادی، خاوازی را بنیانگذار نظام نوین ترویج خواند و گفت: وی فردی با تخصص، جوان و کارآمد است و انتخاب وی مبتنی بر شایسته سالاری است.

مرادی در موافقت با وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی:
۲۰ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۳:۴۳
نماینده مردم قروه در مجلس گفت:«خاوازی» از روحیه کار تیمی و خرد جمعی برخوردار است و با همه توان در مسیر خدمتگزاری به جامعه کشاورزان حرکت می‌کند.

در ادامه جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی رأی اعتماد به «کاظم خاوازی» وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی، علی‌محمد مرادی نماینده مردم قروه در موافقت با وزیر پیشنهادی، گفت: خاوازی فرد مناسبی برای این پست است و توانایی این مسئولیت را دارد. وی انسانی فرهیخته، مدیری توانمند، شایسته و دلسوز است که بدون هر گونه حب و بغض سیاسی و جناحی برای پیشرفت بخش کشاورزی اقدام خواهد کرد.

وی در خصوص سوابق مدیریتی وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی گفت: خاوازی از روحیه کار تیمی و خرد جمعی برخوردار است و با همه توان در مسیر خدمتگزاری به جامعه کشاورزان حرکت کرده و از هیچ کوششی فروگذار نمی‌کند.

این نماینده مجلس تصریح کرد: وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی سلسله مراتب مدیریتی را مرحله به مرحله طی کرده است و رشد او در وزارت جهاد کشاورزی رشد سرطانی نبوده است.

مردادی، خاوازی را بنیانگذار نظام نوین ترویج خواند و گفت: وی فردی با تخصص، جوان و کارآمد است و انتخاب وی مبتنی بر شایسته سالاری است.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید