در این روز‌های خطرناک کرونایی حتی اگر به صورت آنلاین هم خرید می‌کند بسته پلاستیکی خرید‌های خود را به دقت ضدعفونی کنید و سپس به سرعت آن‌ها را دور بیندازید.
۲۰ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۹:۱۷
۰
 چه علائم کرونا را داشته باشید و چه نه قطعا به عنوان یک ناقل می‌توانید آن را به دیگران هم سرایت بدهید. به هر حال قطرات بزاق آلوده به ویروس کرونا زمانی که از طریق سرفه، عطسه و حتی حرف زدن و خندیدن وقتی در فضا معلق می‌شوند بالاخره به یک جایی می‌چسبند.

در هر حالی که پاندمیک ویروس کرونا در سراسر جهان مدام قربانی می‌گیرد هر روز هم تحقیقات جدیدی در رابطه با این ویروس شوم منتشر می‌شود. بر اساس گزارشی که ژورنال پزشکی انگلیس منتشر کرد ویروس کرونایی که معلق در هواست تا سه ساعت زنده می‌ماند.

گزارش‌های دیگر حاکی از آن است که ویروس کرونا بر روی سطح مقوا تا ۲۴ ساعت و بر روی سطح پلاستیک تا ۷۲ ساعت باقی می‌ماند. ماندگاری کرونا بر روی سطوح پلاستیکی نگران کننده‌تر است چرا که مردم برای خرید مدام با بسته‌های پلاستیکی سر و کار دارند.

با توجه به کشف این واقعیت به مردم توصیه می‌شود حتی بسته‌های پلاستیکی را هم به دقت ضدعفونی کنند و چه بهتر که پس از ضدعفونی کردن آن‌ها به سرعت دورشان بیندازند.
منبع: جام جم
در این روز‌های خطرناک کرونایی حتی اگر به صورت آنلاین هم خرید می‌کند بسته پلاستیکی خرید‌های خود را به دقت ضدعفونی کنید و سپس به سرعت آن‌ها را دور بیندازید.
 چه علائم کرونا را داشته باشید و چه نه قطعا به عنوان یک ناقل می‌توانید آن را به دیگران هم سرایت بدهید. به هر حال قطرات بزاق آلوده به ویروس کرونا زمانی که از طریق سرفه، عطسه و حتی حرف زدن و خندیدن وقتی در فضا معلق می‌شوند بالاخره به یک جایی می‌چسبند.

در هر حالی که پاندمیک ویروس کرونا در سراسر جهان مدام قربانی می‌گیرد هر روز هم تحقیقات جدیدی در رابطه با این ویروس شوم منتشر می‌شود. بر اساس گزارشی که ژورنال پزشکی انگلیس منتشر کرد ویروس کرونایی که معلق در هواست تا سه ساعت زنده می‌ماند.

گزارش‌های دیگر حاکی از آن است که ویروس کرونا بر روی سطح مقوا تا ۲۴ ساعت و بر روی سطح پلاستیک تا ۷۲ ساعت باقی می‌ماند. ماندگاری کرونا بر روی سطوح پلاستیکی نگران کننده‌تر است چرا که مردم برای خرید مدام با بسته‌های پلاستیکی سر و کار دارند.

با توجه به کشف این واقعیت به مردم توصیه می‌شود حتی بسته‌های پلاستیکی را هم به دقت ضدعفونی کنند و چه بهتر که پس از ضدعفونی کردن آن‌ها به سرعت دورشان بیندازند.
منبع: جام جم
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید