آرتروز شانه زمانی رخ می‌دهد که غضروف پوشش دهنده اطراف مفصل شانه ساییده شود. در مراحل اولیه این عارضه، حفره‌های کوچکی در غضروف صاف پوشش دهنده هر طرف مفصل ایجاد می‌شود.
۲۱ فروردين ۱۳۹۹ - ۰۴:۲۲
۰
آرتروز شانه زمانی رخ می‌دهد که غضروف پوشش دهنده اطراف مفصل شانه ساییده شود. در مراحل اولیه این عارضه، حفره‌های کوچکی در غضروف صاف پوشش دهنده هر طرف مفصل ایجاد می‌شود. در نهایت برجستگی‌های استخوانی کوچک یا خار‌ها و زائده‌های استخوانی در لبه‌های سطح مفصل تشکیل می‌شود. با انباشته شدن مایع مفصلی زیر غضروف کیست‌هایی تشکیل می‌شود که به استخوان فشار می‌آورند و بیمار را دچار شانه درد می‌کنند. غضروف در مراحل پیشرفته این عارضه کاملاً از بین می‌رود و در نتیجه استخوان‌ها روی یکدیگر ساییده می‌شوند. آرتروز شانه در افراد ۵۰ سال به بالا شیوع بالایی دارد و در زنان شایع‌تر است.


درمان توسط دستگاه شاک ویو همراه با امواج صوتی پُر فشار که سبب می‌شود غضروف دوباره بازسازی شود. استراحت کنید یا در فعالیت‌های خود تغییر ایجاد کنید تا از بروز درد جلوگیری کنید. شما باید نحوه حرکت دادن بازوی خود برای انجام دادن کار‌ها را تغییر دهید. حرکات ورزشی فیزیوتراپی دامنه حرکتی شانه شما را بهبود می‌بخشد. تزریق کورتیکواستروئید در شانه باعث کاهش شدید التهاب و درد می‌شود با این حال تأثیر آن اغلب موقتی است. روزی دو مرتبه به مدت ۲۰ دقیقه روی شانه خود یخ قرار دهید تا التهاب و درد را تسکین دهید. در صورتی که به روماتیسم مفصلی مبتلا هستید، پزشک دارو‌های تنظیم بیماری مثل متوتکسات تجویز می‌کند.
 
 
 
منبع:زندگی آنلاین
۲۱ فروردين ۱۳۹۹ - ۰۴:۲۲
آرتروز شانه زمانی رخ می‌دهد که غضروف پوشش دهنده اطراف مفصل شانه ساییده شود. در مراحل اولیه این عارضه، حفره‌های کوچکی در غضروف صاف پوشش دهنده هر طرف مفصل ایجاد می‌شود.
آرتروز شانه زمانی رخ می‌دهد که غضروف پوشش دهنده اطراف مفصل شانه ساییده شود. در مراحل اولیه این عارضه، حفره‌های کوچکی در غضروف صاف پوشش دهنده هر طرف مفصل ایجاد می‌شود. در نهایت برجستگی‌های استخوانی کوچک یا خار‌ها و زائده‌های استخوانی در لبه‌های سطح مفصل تشکیل می‌شود. با انباشته شدن مایع مفصلی زیر غضروف کیست‌هایی تشکیل می‌شود که به استخوان فشار می‌آورند و بیمار را دچار شانه درد می‌کنند. غضروف در مراحل پیشرفته این عارضه کاملاً از بین می‌رود و در نتیجه استخوان‌ها روی یکدیگر ساییده می‌شوند. آرتروز شانه در افراد ۵۰ سال به بالا شیوع بالایی دارد و در زنان شایع‌تر است.


درمان توسط دستگاه شاک ویو همراه با امواج صوتی پُر فشار که سبب می‌شود غضروف دوباره بازسازی شود. استراحت کنید یا در فعالیت‌های خود تغییر ایجاد کنید تا از بروز درد جلوگیری کنید. شما باید نحوه حرکت دادن بازوی خود برای انجام دادن کار‌ها را تغییر دهید. حرکات ورزشی فیزیوتراپی دامنه حرکتی شانه شما را بهبود می‌بخشد. تزریق کورتیکواستروئید در شانه باعث کاهش شدید التهاب و درد می‌شود با این حال تأثیر آن اغلب موقتی است. روزی دو مرتبه به مدت ۲۰ دقیقه روی شانه خود یخ قرار دهید تا التهاب و درد را تسکین دهید. در صورتی که به روماتیسم مفصلی مبتلا هستید، پزشک دارو‌های تنظیم بیماری مثل متوتکسات تجویز می‌کند.
 
 
 
منبع:زندگی آنلاین
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید