باشگاه استقلال تهران از لحاظ اقتصادی روزهای بسیار سختی را سپری می‌کند.
۲۰ فروردين ۱۳۹۹ - ۰۹:۰۴
۰
باشگاه استقلال مثل غولی پول‌ها را می‌بلعد. انگار این باشگاه از هر میزان پولی که به آن تزریق می‌شود، سیراب نمی‌شود چرا که به تازگی مشخص شده ۲۶ میلیارد پول اسپانسر پیشخور شده است. این را علی فتح الله زاده مدیرعامل سابق استقلال هم تائید می‌کند.

او هم با تعجب می‌گوید: «برای بنده هم سوال است که اینقدر پول کجا رفته است. باشگاه ۲۶ میلیارد تومان به اسپانسرش بدهکار است. یعنی می‌گویند از پولی که تا اینجا فصل باید می‌دادیم، ۲۶ میلیارد بیشتر داده ایم. بخش زیادی از بدهی‌ها هم صاف نشده است. به هر حال بخشی از پول برای فصل قبل هم هزینه شده است.»
باشگاه استقلال تهران از لحاظ اقتصادی روزهای بسیار سختی را سپری می‌کند.
باشگاه استقلال مثل غولی پول‌ها را می‌بلعد. انگار این باشگاه از هر میزان پولی که به آن تزریق می‌شود، سیراب نمی‌شود چرا که به تازگی مشخص شده ۲۶ میلیارد پول اسپانسر پیشخور شده است. این را علی فتح الله زاده مدیرعامل سابق استقلال هم تائید می‌کند.

او هم با تعجب می‌گوید: «برای بنده هم سوال است که اینقدر پول کجا رفته است. باشگاه ۲۶ میلیارد تومان به اسپانسرش بدهکار است. یعنی می‌گویند از پولی که تا اینجا فصل باید می‌دادیم، ۲۶ میلیارد بیشتر داده ایم. بخش زیادی از بدهی‌ها هم صاف نشده است. به هر حال بخشی از پول برای فصل قبل هم هزینه شده است.»
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید