تا پایان شیوع ویروس کرونا اتفاق می افتد
براساس مصوبه شورای شهر تهران جلسات روزهای سه شنبه شورای شهر تا پایان شیوع ویروس کرونا به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شود.
۱۹ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۳:۲۳
۰

اصلاح جدول زمانبندی برگزاری جلسات شورای شهر موضوعی بود که به صورت دو فوریت در دویست و هفتمین جلسه علنی شورای شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت و محسن هاشمی به عنوان رییس شورای شهر تهران از اعضا خواست که
با توجه به شرایط کرونایی به دو فوریت این طرح رای مثبت دهند که اعضای شورای شهر با این موضوع موافقت کردند.

بهاره آروین عضو هیات رئیسه شورا در تشریح جزییات این طرح دو فوریتی گفت: بر اساس این طرح تا پایان بحران کرونا که حداقل خرداد ماه تعیین شده است جلسات روزهای یکشنبه شورا در صحن و به صورت علنی برگزار می‌شود اما جلسات روزهای سه شنبه به صورت ویدئو کنفرانس خواهد بود.

به گفته او جلسات سه شنبه از ساعت 9 تا 12 و به صورت ویدئو کنفرانس خواهد بود که در آن حضور همه اعضا الزامی است تا به تبادل نظر و گزارش گیری بپردازند.

محمود میرلوحی، عضو شورای شهر تهران به عنوان موافق تصویب این دو فوریت گفت: بر اساس قانون شورای شهر ماهانه حداقل باید دو جلسه برگزار کند اما خودمان تصمیم گرفتیم که ماهانه شش جلسه علنی داشته باشیم.

او با اشاره به اینکه در این جلسات آنلاین قرار نیست مصوبه‌ای به تصویب برسد، عنوان کرد: بلکه مذاکرات و گزارش گیری انجام خواهد، در حال حاضر در شرایط جنگ با کرونا هستیم و باید این شرایط را تا عبور از این بحران قبول کنیم.

حجت نظری، سخنگوی کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران به عنوان مخالف طرح تاکید کرد که آئین‌نامه شورا توسط هیات وزیران مصوب می‌شود و در متن آئین‌نامه به صراحت عنوان شده است که جلسات شورا باید حتما در صحن علنی برگزار شود و در این آئین‌نامه به مکان برگزاری تاکید شده است.

پس از بحث و بررسی از سوی اعضای شورای شهر تهران در نهایت مقرر شد که جلسات روزهای سه شنبه شورای شهر به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شود.

تا پایان شیوع ویروس کرونا اتفاق می افتد
۱۹ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۳:۲۳
براساس مصوبه شورای شهر تهران جلسات روزهای سه شنبه شورای شهر تا پایان شیوع ویروس کرونا به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شود.

اصلاح جدول زمانبندی برگزاری جلسات شورای شهر موضوعی بود که به صورت دو فوریت در دویست و هفتمین جلسه علنی شورای شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت و محسن هاشمی به عنوان رییس شورای شهر تهران از اعضا خواست که
با توجه به شرایط کرونایی به دو فوریت این طرح رای مثبت دهند که اعضای شورای شهر با این موضوع موافقت کردند.

بهاره آروین عضو هیات رئیسه شورا در تشریح جزییات این طرح دو فوریتی گفت: بر اساس این طرح تا پایان بحران کرونا که حداقل خرداد ماه تعیین شده است جلسات روزهای یکشنبه شورا در صحن و به صورت علنی برگزار می‌شود اما جلسات روزهای سه شنبه به صورت ویدئو کنفرانس خواهد بود.

به گفته او جلسات سه شنبه از ساعت 9 تا 12 و به صورت ویدئو کنفرانس خواهد بود که در آن حضور همه اعضا الزامی است تا به تبادل نظر و گزارش گیری بپردازند.

محمود میرلوحی، عضو شورای شهر تهران به عنوان موافق تصویب این دو فوریت گفت: بر اساس قانون شورای شهر ماهانه حداقل باید دو جلسه برگزار کند اما خودمان تصمیم گرفتیم که ماهانه شش جلسه علنی داشته باشیم.

او با اشاره به اینکه در این جلسات آنلاین قرار نیست مصوبه‌ای به تصویب برسد، عنوان کرد: بلکه مذاکرات و گزارش گیری انجام خواهد، در حال حاضر در شرایط جنگ با کرونا هستیم و باید این شرایط را تا عبور از این بحران قبول کنیم.

حجت نظری، سخنگوی کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران به عنوان مخالف طرح تاکید کرد که آئین‌نامه شورا توسط هیات وزیران مصوب می‌شود و در متن آئین‌نامه به صراحت عنوان شده است که جلسات شورا باید حتما در صحن علنی برگزار شود و در این آئین‌نامه به مکان برگزاری تاکید شده است.

پس از بحث و بررسی از سوی اعضای شورای شهر تهران در نهایت مقرر شد که جلسات روزهای سه شنبه شورای شهر به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شود.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}