رییس شورای شهر تهران بیان کرد
دوگانگی در صحبت های مسئولان ارشد پیرامون مقابله با شیوع ویروس کرونا موضوعی بود که رییس شورای شهر تهران به آن اشاره و تاکید کرد تصمیمات درست و روشن برای مردم تبیین نمی‌شود.
۱۹ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۳:۱۶
۰

محسن هاشمی، رییس شورای شهر تهران در حاشیه دویست و هفتمین جلسه علنی شورای شهر تهران با بیان اینکه در حال حاضر دوگانگی در صحبت‌های مسئولان ارشد دیده می‌شود، گفت:
از یک سمت وزارت بهداشت و درمان تقاضای اعمال سختگیری‌های بیشتر را دارد و معتقد است که نباید به این سبک عمل شود، اما از سوی دیگر تصمیم گیران بخش اقتصادی کشور نیز تصمیماتی اتخاذ می‌کنند که باعث می‌شود مردم احساس کنند که قدرت ویروس کرونا زیاد نیست و این موضوع به نوعی لوث شده است.تصمیمات درست و روشن برای مردم تبیین نمی‌شود و این حس در صحبت‌های زالی دیده می‌شود.

او در پاسخ به سوالی درباره تعطیلی مترو و اتوبوس توضیح داد: وارد بحث تعطیلی نشویم چون وقتی قرار است دو سوم کارمندان و ... به سر کار بروند چگونه باید این کار را انجام دهند. بحث‌هایی همچون فاصله‌گذاری اجتماعی فراتر از موضوع تعطیلی مترو است چرا که اگر قرار باشد دو سوم کارمندان با خودروی شخصی بیایند این اقدام درست نیست

رییس شورای شهر تهران در واکنش به اظهارات رئیس کمیسیون حمل و نقل شورا مبنی بر تدوین شیوه نامه فاصله گذاری در مترو و اتوبوس توضیح دتد: زمانی که تعداد مسافران کم باشد می‌توان از اینگونه شیوه‌نامه‌ها تبعیت کرد اما اگر مسافر زیاد شود و به وسایل حمل و نقل عمومی نیازمند باشیم، شیوه‌نامه موثر نیست. فاصله گذاری یک یا دو متری حتی در تاکسی هم امکان پذیر نیست

دوگانگی در صحبت های مسئولان ارشد پیرامون مقابله با شیوع ویروس کرونا موضوعی بود که رییس شورای شهر تهران به آن اشاره و تاکید کرد تصمیمات درست و روشن برای مردم تبیین نمی‌شود.

محسن هاشمی، رییس شورای شهر تهران در حاشیه دویست و هفتمین جلسه علنی شورای شهر تهران با بیان اینکه در حال حاضر دوگانگی در صحبت‌های مسئولان ارشد دیده می‌شود، گفت:
از یک سمت وزارت بهداشت و درمان تقاضای اعمال سختگیری‌های بیشتر را دارد و معتقد است که نباید به این سبک عمل شود، اما از سوی دیگر تصمیم گیران بخش اقتصادی کشور نیز تصمیماتی اتخاذ می‌کنند که باعث می‌شود مردم احساس کنند که قدرت ویروس کرونا زیاد نیست و این موضوع به نوعی لوث شده است.تصمیمات درست و روشن برای مردم تبیین نمی‌شود و این حس در صحبت‌های زالی دیده می‌شود.

او در پاسخ به سوالی درباره تعطیلی مترو و اتوبوس توضیح داد: وارد بحث تعطیلی نشویم چون وقتی قرار است دو سوم کارمندان و ... به سر کار بروند چگونه باید این کار را انجام دهند. بحث‌هایی همچون فاصله‌گذاری اجتماعی فراتر از موضوع تعطیلی مترو است چرا که اگر قرار باشد دو سوم کارمندان با خودروی شخصی بیایند این اقدام درست نیست

رییس شورای شهر تهران در واکنش به اظهارات رئیس کمیسیون حمل و نقل شورا مبنی بر تدوین شیوه نامه فاصله گذاری در مترو و اتوبوس توضیح دتد: زمانی که تعداد مسافران کم باشد می‌توان از اینگونه شیوه‌نامه‌ها تبعیت کرد اما اگر مسافر زیاد شود و به وسایل حمل و نقل عمومی نیازمند باشیم، شیوه‌نامه موثر نیست. فاصله گذاری یک یا دو متری حتی در تاکسی هم امکان پذیر نیست

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}