دبیر شورای عالی امنیت ملی عنوان کرد: همزیستی اقتصاد و سلامت‬⁩ به عنوان مدلی مطلوب برای عبور کم ضرر از بحران ⁧‫کرونا، ‬⁩ با التزام عملی به شعار ⁧‫جهش تولید‬⁩ میسر خواهد شد.
۱۹ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۵
۰

علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی امروز (سه‌شنبه) در صفحه توئیترش نوشت: «‏⁧‫همزیستی اقتصاد و سلامت‬⁩ به عنوان مدلی مطلوب برای عبور کم ضرر از بحران ⁧‫کرونا‬⁩ با التزام عملی به شعار ⁧‫جهش تولید‬⁩ میسر خواهد شد.»

وی افزود: «رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب در حاشیه مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی می‌تواند نقشه راه مطمئنی برای طی این مسیر سخت باشد.»

 

شمخانی: همزیستی اقتصاد و سلامت با التزام عملی به شعار جهش تولید میسر می‌شود
 

علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیروز (دوشنبه) در توئیتی در این خصوث نوشته بود: «مدل ایرانی برای مقابله با ⁧‫کرونا‬⁩ باید واجد ابتکارات انحصاری و بومی باشد. تبعات اقتصادی کرونا شدید است، اما «پزشک و کارگر» دو پایه اصلی راهبرد عبور از بحران هستند، نباید دوقطبی کاذب «اقتصاد ـ. سلامت» ما را متوقف کند. سال‌هاست که هنر زندگی در بحران را آموخته‌ایم.»

دبیر شورای عالی امنیت ملی عنوان کرد: همزیستی اقتصاد و سلامت‬⁩ به عنوان مدلی مطلوب برای عبور کم ضرر از بحران ⁧‫کرونا، ‬⁩ با التزام عملی به شعار ⁧‫جهش تولید‬⁩ میسر خواهد شد.

علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی امروز (سه‌شنبه) در صفحه توئیترش نوشت: «‏⁧‫همزیستی اقتصاد و سلامت‬⁩ به عنوان مدلی مطلوب برای عبور کم ضرر از بحران ⁧‫کرونا‬⁩ با التزام عملی به شعار ⁧‫جهش تولید‬⁩ میسر خواهد شد.»

وی افزود: «رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب در حاشیه مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی می‌تواند نقشه راه مطمئنی برای طی این مسیر سخت باشد.»

 

شمخانی: همزیستی اقتصاد و سلامت با التزام عملی به شعار جهش تولید میسر می‌شود
 

علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیروز (دوشنبه) در توئیتی در این خصوث نوشته بود: «مدل ایرانی برای مقابله با ⁧‫کرونا‬⁩ باید واجد ابتکارات انحصاری و بومی باشد. تبعات اقتصادی کرونا شدید است، اما «پزشک و کارگر» دو پایه اصلی راهبرد عبور از بحران هستند، نباید دوقطبی کاذب «اقتصاد ـ. سلامت» ما را متوقف کند. سال‌هاست که هنر زندگی در بحران را آموخته‌ایم.»

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید