قیمت دلار ارز سکه طلا در بازار امروز سه شنبه ۱۹ فروردین ۹۹ تحت تاثیر اخبار منتشر شده مشخص شد.
۱۹ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۴:۲۲
۰

قیمت دلار ارز سکه طلا در بازار امروز سه شنبه ۱۹ فروردین ۹۹ تحت تاثیر اخبار منتشر شده مشخص شد. روز گذشته سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و طرح قدیم ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بود. ضمن آنکه قیمت نیم سکه بهار آزادی ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، ربع سکه بهار آزادی یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و سکه گرمی یک میلیون تومان تعیین شده و به فروش رسید. و قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار هم ۶۵۳ هزار تومان، هر گرم طلای ۲۴ عیار ۸۷۰ هزار تومان و هر مثقال طلا ۲ میلیون و ۸۳۲ هزار تومان ارزش‌گذاری شد.

 

بروزرسانی: سه شنبه ۱۹ فروردين - ۱۴:۲۱
تغییر قیمت لحظه نوع
(۰.۰۶%) ۹۰ ۱۵۷,۰۸۰ دلار
(۰.۰۲%) ۳۰ ۱۷۱,۰۵۰ یورو
(-۰.۲۹%) -۵۸۰ ۱۹۹,۸۰۰ پوند
(-۰.۰۴%) -۲۰ ۴۴,۵۶۰ درهم امارات
(-۰.۳۲%) -۲۰۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ سکه بهار آزادی
(-۰.۰۳%) -۲۰,۰۰۰ ۶۴,۸۳۰,۰۰۰ سکه طرح جدید
(-۰.۲۶%) -۸۰,۰۰۰ ۳۰,۹۰۰,۰۰۰ نیم سکه
(-۰.۲۸%) -۵۰,۰۰۰ ۱۷,۹۰۰,۰۰۰ ربع سکه
(-۰.۴۱%) -۴۰,۰۰۰ ۹,۸۰۰,۰۰۰ سکه گرمی
(-۰.۰۸%) -۵,۰۰۰ ۶,۴۹۲,۰۰۰ گرم طلای 18
(-۰.۰۷%) -۶,۰۰۰ ۸,۶۵۶,۰۰۰ گرم طلای 24
(۰.۰۴%) ۱۰,۰۰۰ ۲۸,۱۱۰,۰۰۰ مثقال طلا
(۰.۰۷%) ۱۲۳ ۱,۶۵۲.۳۲ انس طلادلار
(۰.۰۵%) ۳۵ ۷۴۶.۹۵ پلاتیندلار
(۰.۰۶%) ۱ ۱۵.۶۵ انس نقرهدلار
 
 
قیمت دلار ارز سکه طلا در بازار امروز سه شنبه ۱۹ فروردین ۹۹ تحت تاثیر اخبار منتشر شده مشخص شد.

قیمت دلار ارز سکه طلا در بازار امروز سه شنبه ۱۹ فروردین ۹۹ تحت تاثیر اخبار منتشر شده مشخص شد. روز گذشته سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و طرح قدیم ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بود. ضمن آنکه قیمت نیم سکه بهار آزادی ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، ربع سکه بهار آزادی یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و سکه گرمی یک میلیون تومان تعیین شده و به فروش رسید. و قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار هم ۶۵۳ هزار تومان، هر گرم طلای ۲۴ عیار ۸۷۰ هزار تومان و هر مثقال طلا ۲ میلیون و ۸۳۲ هزار تومان ارزش‌گذاری شد.

 

بروزرسانی: سه شنبه ۱۹ فروردين - ۱۴:۲۱
تغییر قیمت لحظه نوع
(۰.۰۶%) ۹۰ ۱۵۷,۰۸۰ دلار
(۰.۰۲%) ۳۰ ۱۷۱,۰۵۰ یورو
(-۰.۲۹%) -۵۸۰ ۱۹۹,۸۰۰ پوند
(-۰.۰۴%) -۲۰ ۴۴,۵۶۰ درهم امارات
(-۰.۳۲%) -۲۰۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ سکه بهار آزادی
(-۰.۰۳%) -۲۰,۰۰۰ ۶۴,۸۳۰,۰۰۰ سکه طرح جدید
(-۰.۲۶%) -۸۰,۰۰۰ ۳۰,۹۰۰,۰۰۰ نیم سکه
(-۰.۲۸%) -۵۰,۰۰۰ ۱۷,۹۰۰,۰۰۰ ربع سکه
(-۰.۴۱%) -۴۰,۰۰۰ ۹,۸۰۰,۰۰۰ سکه گرمی
(-۰.۰۸%) -۵,۰۰۰ ۶,۴۹۲,۰۰۰ گرم طلای 18
(-۰.۰۷%) -۶,۰۰۰ ۸,۶۵۶,۰۰۰ گرم طلای 24
(۰.۰۴%) ۱۰,۰۰۰ ۲۸,۱۱۰,۰۰۰ مثقال طلا
(۰.۰۷%) ۱۲۳ ۱,۶۵۲.۳۲ انس طلادلار
(۰.۰۵%) ۳۵ ۷۴۶.۹۵ پلاتیندلار
(۰.۰۶%) ۱ ۱۵.۶۵ انس نقرهدلار
 
 
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}