مکانی به نام پارک جهنم در کشور تایلند وجود دارد که بازدیکنندگان میتوانند جهنم واقعی را ببینند، پارک جهنم یکی از پرطرفدارترین پارک‌های تایلند می‌باشد. در این مکان ترسناک صحنه‌هایی از جهنم ساخته شده است که هرکسی جرات بازدید از پارک جهنم تایلند را ندارد. در ادامه با این پارک عجیب و ترسناک بیشتر آشنا خواهید شد.
۱۹ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۳:۴۲
۰
حدود یک ساعت و نیم که از بانکوک دور شوید به باغ جهنم وانگ سائن سوک می‌رسید. این پارک با موضوع ناراکا یا همان جهنم ساخته شده و مطمئنا هرکسی جرات وارد شدن به آن را ندارد.

پارک جهنم تایلند + عکس

باغ جهنمی وانگ سائن سوک بزرگترین باغ جهنمی نوع خود در تایلند است که با مجسمه‌های متعدد و ترسناکش، اسم و رسمی بهم زده است. یک مقصد گردشگری شناخته شده که با زبان استعاره از جهان پس از مرگ صحبت می‌کند.

پارک جهنمی با اشاراتی خاص به رویداد‌های جهنم ساخته شده است و به بازدیدکنندگان در مورد عواقب گناهان هشدار می‌دهد.

پارک جهنم تایلند + عکس

در میان مذاهب گوناگون «جهنم» مفهومی متداول است، مکانی برای شکنجه کردن و عذاب دادن. جایی در فراسوی دنیای زندگان، زندانی همیشگی برای کسانی که در زندگی دنیوی مقید به قوانین مرسوم مذهبی نبوده و به نوعی به دام گناهان افتاده‌اند. با این حال بهتر است بدانید مفهوم جهنم برای بوداییان حال و هوایی دیگر دارد، در واقع جهنم برای آن‌ها مساوی است با مکانی برای انتظار کشیدن.

پارک جهنم تایلند + عکس

باغ جهنم وانگ سائن سوک در سال ۱۹۸۶ ساخته شده و تصویری واقعی از جهنم به ما نشان می‌دهد تا هشداری به زندگان باشد: ببینید جهنم چه شکلی است.

پارک جهنم تایلند + عکس
 
منبع:بیتوته
مکانی به نام پارک جهنم در کشور تایلند وجود دارد که بازدیکنندگان میتوانند جهنم واقعی را ببینند، پارک جهنم یکی از پرطرفدارترین پارک‌های تایلند می‌باشد. در این مکان ترسناک صحنه‌هایی از جهنم ساخته شده است که هرکسی جرات بازدید از پارک جهنم تایلند را ندارد. در ادامه با این پارک عجیب و ترسناک بیشتر آشنا خواهید شد.
حدود یک ساعت و نیم که از بانکوک دور شوید به باغ جهنم وانگ سائن سوک می‌رسید. این پارک با موضوع ناراکا یا همان جهنم ساخته شده و مطمئنا هرکسی جرات وارد شدن به آن را ندارد.

پارک جهنم تایلند + عکس

باغ جهنمی وانگ سائن سوک بزرگترین باغ جهنمی نوع خود در تایلند است که با مجسمه‌های متعدد و ترسناکش، اسم و رسمی بهم زده است. یک مقصد گردشگری شناخته شده که با زبان استعاره از جهان پس از مرگ صحبت می‌کند.

پارک جهنمی با اشاراتی خاص به رویداد‌های جهنم ساخته شده است و به بازدیدکنندگان در مورد عواقب گناهان هشدار می‌دهد.

پارک جهنم تایلند + عکس

در میان مذاهب گوناگون «جهنم» مفهومی متداول است، مکانی برای شکنجه کردن و عذاب دادن. جایی در فراسوی دنیای زندگان، زندانی همیشگی برای کسانی که در زندگی دنیوی مقید به قوانین مرسوم مذهبی نبوده و به نوعی به دام گناهان افتاده‌اند. با این حال بهتر است بدانید مفهوم جهنم برای بوداییان حال و هوایی دیگر دارد، در واقع جهنم برای آن‌ها مساوی است با مکانی برای انتظار کشیدن.

پارک جهنم تایلند + عکس

باغ جهنم وانگ سائن سوک در سال ۱۹۸۶ ساخته شده و تصویری واقعی از جهنم به ما نشان می‌دهد تا هشداری به زندگان باشد: ببینید جهنم چه شکلی است.

پارک جهنم تایلند + عکس
 
منبع:بیتوته
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید