هاشمی‌طباگفت: روحانی تصمیماتش در رابطه با کرونا را خیلی با تاخیر گرفت در ضمن نمی‌شود کشور را به خاطر کرونا تعطیل کرد.
۱۹ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۲:۵۷
۰
هاشمی‌طباگفت: روحانی تصمیماتش در رابطه با کرونا را خیلی با تاخیر گرفت در ضمن نمی‌شود کشور را به خاطر کرونا تعطیل کرد.
ارسال نظر