پزشک متخصص آسیب‌های ورزشی و درد‌های عضلانی با بیان اینکه فعالیت فیزیکی در دوران کودکی موجب حفظ سلامت روانی، جسمانی، استحکام استخوانی و کنترل وزنی می‌شود، افزود: بنابراین انجام تمرینات ورزشی بسیار ارزشمند است و باید با در نظر گرفتن شرایط کودک ورزش‌های مختلفی را مدنظر قرار داد.
۱۹ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۳:۰۸
۰
 فریناز فهیمی پور در گفتگو با ایسنا در ارتباط با ورزش در منزل در کودکان در هنگام شیوع ویروس کرونا، بیان کرد: با توجه به اینکه شیوع ویروس کرونا در کشور از مدت‌ها قبل باعث شده تا کودکان نیز همانند بسیاری دیگر از اقشار جامعه در قرنطینه خانگی باشند، به همین دلیل نیز باید در کنار سایر موارد مورد توجه خانواده‌ها در ارتباط با کودکان به ورزش کردن آن‌ها نیز دقت کرد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه فعالیت فیزیکی در دوران کودکی موجب حفظ سلامت روانی، جسمانی، استحکام استخوانی و کنترل وزنی می‌شود، افزود: بنابراین انجام تمرینات ورزشی بسیار ارزشمند است و باید با در نظر گرفتن شرایط کودک ورزش‌های مختلفی را مدنظر قرار داد.

پزشک متخصص آسیب‌های ورزشی و درد‌های عضلانی با اشاره به اینکه انجام ورزش‌های هوازی، تمرینات قدرتی باتوجه به سن کودک و حرکات کششی توصیه می‌شود، اظهار کرد: ورزش‌های هوازی که کودکان در منزل می‌توانند انجام دهند مانند دوچرخه سواری، دویدن و حرکات ریتمیک است که روزانه توصیه می‌شود حداقل به مدت یک ساعت با شدت متوسط تا شدید باشد.

به گفته فهیمی پور، همچنین جهت بهبود استحکام استخوانی، انجام حرکات ورزشی با تحمل وزن همراه با جهش و پرش توصیه می‌شود که از آن جمله لی لی کردن و طناب زدن را می‌توان نام برد.
منبع: جام جم
پزشک متخصص آسیب‌های ورزشی و درد‌های عضلانی با بیان اینکه فعالیت فیزیکی در دوران کودکی موجب حفظ سلامت روانی، جسمانی، استحکام استخوانی و کنترل وزنی می‌شود، افزود: بنابراین انجام تمرینات ورزشی بسیار ارزشمند است و باید با در نظر گرفتن شرایط کودک ورزش‌های مختلفی را مدنظر قرار داد.
 فریناز فهیمی پور در گفتگو با ایسنا در ارتباط با ورزش در منزل در کودکان در هنگام شیوع ویروس کرونا، بیان کرد: با توجه به اینکه شیوع ویروس کرونا در کشور از مدت‌ها قبل باعث شده تا کودکان نیز همانند بسیاری دیگر از اقشار جامعه در قرنطینه خانگی باشند، به همین دلیل نیز باید در کنار سایر موارد مورد توجه خانواده‌ها در ارتباط با کودکان به ورزش کردن آن‌ها نیز دقت کرد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه فعالیت فیزیکی در دوران کودکی موجب حفظ سلامت روانی، جسمانی، استحکام استخوانی و کنترل وزنی می‌شود، افزود: بنابراین انجام تمرینات ورزشی بسیار ارزشمند است و باید با در نظر گرفتن شرایط کودک ورزش‌های مختلفی را مدنظر قرار داد.

پزشک متخصص آسیب‌های ورزشی و درد‌های عضلانی با اشاره به اینکه انجام ورزش‌های هوازی، تمرینات قدرتی باتوجه به سن کودک و حرکات کششی توصیه می‌شود، اظهار کرد: ورزش‌های هوازی که کودکان در منزل می‌توانند انجام دهند مانند دوچرخه سواری، دویدن و حرکات ریتمیک است که روزانه توصیه می‌شود حداقل به مدت یک ساعت با شدت متوسط تا شدید باشد.

به گفته فهیمی پور، همچنین جهت بهبود استحکام استخوانی، انجام حرکات ورزشی با تحمل وزن همراه با جهش و پرش توصیه می‌شود که از آن جمله لی لی کردن و طناب زدن را می‌توان نام برد.
منبع: جام جم
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}