مدیر روابط عمومی معاونت بهداشت وزارت بهداشت از انتشار راهنما‌های گام دوم مبارزه با کووید ۱۹ خبر داد.
۱۸ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۱
۰

حمید انصاری افزود: این راهنما‌ها در شش گروه توسط مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت تهیه و تنظیم شده است.

وی گفت: این گروه‌ها شامل بیمارستان و مراکز خدمات بهداشتی و درمانی، اماکن و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، صنایع و کارگاه ها، مراکز جمعی، حمل و نقل و امور اداری و خدمات عمومی است.

انصاری افزود: این راهنما‌ها در وب سایت مرکز سلامت محیط و کار معاونت بهداشت وزارت بهداشت به نشانی http://markazsalamat.behdasht.gov.ir قابل دسترس است.

مدیر روابط عمومی معاونت بهداشت وزارت بهداشت از انتشار راهنما‌های گام دوم مبارزه با کووید ۱۹ خبر داد.

حمید انصاری افزود: این راهنما‌ها در شش گروه توسط مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت تهیه و تنظیم شده است.

وی گفت: این گروه‌ها شامل بیمارستان و مراکز خدمات بهداشتی و درمانی، اماکن و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، صنایع و کارگاه ها، مراکز جمعی، حمل و نقل و امور اداری و خدمات عمومی است.

انصاری افزود: این راهنما‌ها در وب سایت مرکز سلامت محیط و کار معاونت بهداشت وزارت بهداشت به نشانی http://markazsalamat.behdasht.gov.ir قابل دسترس است.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید