مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران خبر داد :
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با توجه به استمرار شرایط موجود از امکان سنجی اجرای طرح فاصله گذاری فیزیکی در ناوگان اتوبوسرانی پایتخت خبر داد و گفت: با وجود شلوغی شهر تهران در روزهای اخیر وافزایش مسافران اتوبوس از یک سو و کمبود اتوبوس و دشواری اجرای طرح فاصله گذاری فیزیکی در اتوبوس ها، امکان سنجی اجرای این طرح را آغاز کرده ایم.
۱۸ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۷:۳۳
۰

به گزارش روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران؛ مهندس محمود ترفع با اعلام اینکه طبیعی است تا زمانی که شهروندان برای انجام امور روزانه در سطح شهر حضور دارند، برای تردد از وسایل نقلیه شخصی و عمومی استفاده می کنند، گفت: در این بین اتوبوس به عنوان انتخاب اول شهروندان، بیشترین مسافر را دارد و با وجود شرایط موجود، تعداد مسافران اتوبوس در هفته جاری بیشتر شده است.

وی با اشاره به اینکه اگر شهروندان به هر دلیل ناچار به تردد در سطح شهر و استفاده از اتوبوس هستند گفت: انتظار داریم نکات بهداشتی را رعایت کنند و در ادامه اظهار کرد: از مسافران درخواست می کنیم تا با رعایت بهداشت فردی، هنگام سوار شدن به اتوبوس از دستکش و ماسک استفاده کنند و تا جای ممکن فاصله خود را با سایر مسافران حفظ کنند و اگر صندلی اتوبوس پُر بود از سوار شدن به آن خودداری کرده و منتظر اتوبوس بعدی بمانند.

ترفع با بیان اینکه نسبت به جداسازی کردن کابین رانندگان اتوبوس بی آرتی از مسافران اقدام کرده بودیم و این جداسازی را برای اتوبوس های بخش خصوصی نیز از روز گذشته آغاز کرده ایم، تصریح کرد: با وجود این اقدام و سایر تدابیر و تمهیدات در نظر گرفته شده از جمله ضد عفونی کردن اتوبوس ها در ابتدا و انتهای خطوط و تجهیز رانندگان به افشانه های ضد عفونی کننده، حرف اول در رعایت مسائل بهداشتی و حفظ بهداشت را خود شهروندان می زنند.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی در پایان با تاکید بر اینکه طرح تفکیک راننده از مسافران، علاوه بر اتوبوس های دو کابین در اتوبوس های تک کابین نیز شروع شده است، خاطر نشان کرد: با توجه به امکانات و تجهیزات موجود، هر اقدامی که در جهت حفظ سلامت مسافران و رانندگان موثر باشد را به اجرا در آورده ایم و اقدامات اجرایی به این منظور را با جدیت و دقت ادامه می دهیم.

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران خبر داد :
۱۸ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۷:۳۳
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با توجه به استمرار شرایط موجود از امکان سنجی اجرای طرح فاصله گذاری فیزیکی در ناوگان اتوبوسرانی پایتخت خبر داد و گفت: با وجود شلوغی شهر تهران در روزهای اخیر وافزایش مسافران اتوبوس از یک سو و کمبود اتوبوس و دشواری اجرای طرح فاصله گذاری فیزیکی در اتوبوس ها، امکان سنجی اجرای این طرح را آغاز کرده ایم.

به گزارش روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران؛ مهندس محمود ترفع با اعلام اینکه طبیعی است تا زمانی که شهروندان برای انجام امور روزانه در سطح شهر حضور دارند، برای تردد از وسایل نقلیه شخصی و عمومی استفاده می کنند، گفت: در این بین اتوبوس به عنوان انتخاب اول شهروندان، بیشترین مسافر را دارد و با وجود شرایط موجود، تعداد مسافران اتوبوس در هفته جاری بیشتر شده است.

وی با اشاره به اینکه اگر شهروندان به هر دلیل ناچار به تردد در سطح شهر و استفاده از اتوبوس هستند گفت: انتظار داریم نکات بهداشتی را رعایت کنند و در ادامه اظهار کرد: از مسافران درخواست می کنیم تا با رعایت بهداشت فردی، هنگام سوار شدن به اتوبوس از دستکش و ماسک استفاده کنند و تا جای ممکن فاصله خود را با سایر مسافران حفظ کنند و اگر صندلی اتوبوس پُر بود از سوار شدن به آن خودداری کرده و منتظر اتوبوس بعدی بمانند.

ترفع با بیان اینکه نسبت به جداسازی کردن کابین رانندگان اتوبوس بی آرتی از مسافران اقدام کرده بودیم و این جداسازی را برای اتوبوس های بخش خصوصی نیز از روز گذشته آغاز کرده ایم، تصریح کرد: با وجود این اقدام و سایر تدابیر و تمهیدات در نظر گرفته شده از جمله ضد عفونی کردن اتوبوس ها در ابتدا و انتهای خطوط و تجهیز رانندگان به افشانه های ضد عفونی کننده، حرف اول در رعایت مسائل بهداشتی و حفظ بهداشت را خود شهروندان می زنند.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی در پایان با تاکید بر اینکه طرح تفکیک راننده از مسافران، علاوه بر اتوبوس های دو کابین در اتوبوس های تک کابین نیز شروع شده است، خاطر نشان کرد: با توجه به امکانات و تجهیزات موجود، هر اقدامی که در جهت حفظ سلامت مسافران و رانندگان موثر باشد را به اجرا در آورده ایم و اقدامات اجرایی به این منظور را با جدیت و دقت ادامه می دهیم.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید