پیشنهاد پارسینه
۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۰۰:۴۹
۰

Cory Doctorow *

We are the people of the book. We love our books. We fill our houses with books. We treasure books we inherit from our parents, and we cherish the idea of passing those books on to our children. Indeed, how many of us started reading with a beloved book that belonged to one of our parents? We force worthy books on our friends, and we insist that they read them. We even feel a weird kinship for the people we see on buses or airplanes reading our books, the books that we claim. If anyone tries to take away our books—some oppressive government, some censor gone off the rails—we would defend them with everything that we have. We know our tribes people when we visit their homes because every wall is lined with books. There are teetering piles of books beside the bed and on the floor; there are masses of swollen paperbacks in the bathroom. Our books are us. They are our outboard memory banks and they contain the moral, intellectual, and imaginative influences that make us the people we are today.

Book

ما، «اهل کتاب»ایم. کتاب‌هایمان را دوست داریم. خانه‌هایمان را پر از کتاب می‌کنیم. کتاب‌های به ارث رسیده از پدر و مادرهایمان را احتکار می‌کنیم، و با رؤیای تحویل آن‌ها به فرزندانمان تسلی می‌یابیم. واقعا، چه بسیار از ما که مطالعه را با خواندن کتابی دوست‌داشتنی متعلق به پدر و مادرشان آغاز کرده‌اند. کتاب‌های ارزشمند را به دوستانمان تحمیل می‌کنیم و آن‌ها را مجبور می‌کنیم که مطالعه‌شان کنند. حتی، حس خویشاوندی مرموزی داریم با کسانی که کتاب‌های ما را در اتوبوس یا هواپیما به دست گرفته‌اند، کتاب‌هایی که مدعی‌‌ مالکیتشان هستیم. اگر کسی بخواهد کتاب‌هایمان را برباید -حکومتی ستم‌پیشه، یا مأمور سانسوری که عقل از سرش پریده- با همهٔ دارایی‌مان از آن‌ها دفاع می‌کنیم. ما اعضای قبیله‌مان را از آلونک‌هاشان می‌شناسیم، آن‌جا که هر دیوار آکنده از ردیف‌های کتاب است، کومه‌های بی‌ثبات کتاب پشت تخت‌خواب و کف زمین، و توده‌های خیس کاغذی توی حمام. ما، کتاب‌هایمان‌ایم. آن‌ها مخزن بیرونی حافظهٔ ما هستند و حائز تأثیرات اخلاقی، عقلانی و خیال‌پردازانه‌ای که از ما مردمان امروز را ساختند.

*  Canadian-British blogger, journalist, and science fiction author.


منبع: وبلاگ مهمانی


پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار
سداد
شفا دارو