قادری :
منتخب مردم شیراز در مجلس یازدهم گفت: راهی به جز حرکت جهشی در حمایت از تولید نداریم؛ اقدامات لاک پشتی، کُند و تدریجی مشکلات کشور را حل نمی‌کند.
۱۸ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۶:۱۰
۰

جعفر قادری منتخب مردم شیراز در مجلس یازدهم در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نامگذاری سال ۹۹ به نام جهش تولید، گفت: با توجه به شرایط اقتصادی موجود، راهی به جز حمایت و تقویت تولید برای حل مشکل اشتغال نداریم.

وی با بیان اینکه وابستگی به خارج پاسخگوی نیازهای داخلی و حل معضلات اجتماعی نیست، افزود: اگر می خواهیم تحرکی در درآمدهای دولت داشته باشیم و از اقتصاد تک محصولی جدا شویم، راهی به جز تولید و حرکت جهشی وار در این مسیر نداریم.

منتخب مردم شیراز در مجلس یازدهم تاکید کرد: مجلس یازدهم باید در راستای مقررات زدایی کاری جدی و انقلابی انجام دهد. قوانین زائد موجب شده است تولیدکنندگان نتوانند اقدام جدی و سریع انجام دهند.

قادری با بیان اینکه حمایت از تولید باید به صورت راه حل جدی مورد توجه قرار گیرد و امکانات کشور به سمت تولید سوق یابد، اظهار داشت: باید حمایت های قانونی از تولیدکنندگان انجام شود.

وی همچنین خواستار حمایت همه جانبه قوای مقننه، قضائیه و مجریه از تولیدکنندگان شد و گفت: باید همه ظرفیت های کشور برای حمایت از تولید به کار گرفته شود.

منتخب مردم شیراز در مجلس یازدهم اظهار داشت: شرکت های دانش بنیان باید برای رفع خلاءهای تکنولوژی و عقب افتادگی تکنولوژیک کشور بسیج شوند و حرکت انقلابی انجام دهند.

قادری افزود: وزارت امور خارجه باید از ظرفیت کشورهای همسایه برای صادرات محصولات داخلی استفاده کند، علاوه بر این باید سیاست های پولی و بانکی هماهنگ برای حمایت از تولید به کار گرفته شود و فضای کشور به گونه ای طراحی شود که تولید به عنوان یک ارزش مهم تلقی گردد و تولیدکنندگان مورد توجه تمام جامعه قرار گیرند.

وی گفت: زمان زیادی نداریم، راهی به جز حمایت از تولید و حرکت های جهش وار در تولید وجود ندارد، حرکت های لاک پشتی، کُند و تدریجی نمی تواند مشکلات کشور را حل کند.

منتخب مردم شیراز در مجلس یازدهم گفت: راهی به جز حرکت جهشی در حمایت از تولید نداریم؛ اقدامات لاک پشتی، کُند و تدریجی مشکلات کشور را حل نمی‌کند.

جعفر قادری منتخب مردم شیراز در مجلس یازدهم در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نامگذاری سال ۹۹ به نام جهش تولید، گفت: با توجه به شرایط اقتصادی موجود، راهی به جز حمایت و تقویت تولید برای حل مشکل اشتغال نداریم.

وی با بیان اینکه وابستگی به خارج پاسخگوی نیازهای داخلی و حل معضلات اجتماعی نیست، افزود: اگر می خواهیم تحرکی در درآمدهای دولت داشته باشیم و از اقتصاد تک محصولی جدا شویم، راهی به جز تولید و حرکت جهشی وار در این مسیر نداریم.

منتخب مردم شیراز در مجلس یازدهم تاکید کرد: مجلس یازدهم باید در راستای مقررات زدایی کاری جدی و انقلابی انجام دهد. قوانین زائد موجب شده است تولیدکنندگان نتوانند اقدام جدی و سریع انجام دهند.

قادری با بیان اینکه حمایت از تولید باید به صورت راه حل جدی مورد توجه قرار گیرد و امکانات کشور به سمت تولید سوق یابد، اظهار داشت: باید حمایت های قانونی از تولیدکنندگان انجام شود.

وی همچنین خواستار حمایت همه جانبه قوای مقننه، قضائیه و مجریه از تولیدکنندگان شد و گفت: باید همه ظرفیت های کشور برای حمایت از تولید به کار گرفته شود.

منتخب مردم شیراز در مجلس یازدهم اظهار داشت: شرکت های دانش بنیان باید برای رفع خلاءهای تکنولوژی و عقب افتادگی تکنولوژیک کشور بسیج شوند و حرکت انقلابی انجام دهند.

قادری افزود: وزارت امور خارجه باید از ظرفیت کشورهای همسایه برای صادرات محصولات داخلی استفاده کند، علاوه بر این باید سیاست های پولی و بانکی هماهنگ برای حمایت از تولید به کار گرفته شود و فضای کشور به گونه ای طراحی شود که تولید به عنوان یک ارزش مهم تلقی گردد و تولیدکنندگان مورد توجه تمام جامعه قرار گیرند.

وی گفت: زمان زیادی نداریم، راهی به جز حمایت از تولید و حرکت های جهش وار در تولید وجود ندارد، حرکت های لاک پشتی، کُند و تدریجی نمی تواند مشکلات کشور را حل کند.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید