وزیر بهداشت در نامه‌ای به وزیر کشور، تردد بین استانی فراگیران رشته‌های علوم پزشکی با ارائه کارت نظام پزشکی و یا کارت دانشجویی را بلامانع اعلام کرد.
۱۸ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۴:۳۲
۰

سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نامه‌ای به رحمانی فضلی، وزیر کشور، تردد بین استانی فراگیران رشته‌های علوم پزشکی با ارائه کارت نظام پزشکی و یا کارت دانشجویی را بلامانع اعلام کرد.

در این نامه آمد است: به استحضار می‌رساند؛ به دلیل ضرورت حضور فراگیران دکترای عمومی، دستیاران تخصصی، فوق تخصصی، فلوشیپ پزشکی و دندانپزشکی، دستیاران داروسازی بالینی، دانشجویان سال آخر پرستاری، علوم آزمایشگاهی و رادیولوژی در بیمارستان‌های آموزشی، تردد بین استانی آن‌ها با ارائه کارت نظام پزشکی و یا کارت دانشجویی بلامانع است؛ لذا مراتب جهت اعلام به مراجع ذی صلاح ارسال می‌گردد.

وزیر بهداشت در نامه‌ای به وزیر کشور، تردد بین استانی فراگیران رشته‌های علوم پزشکی با ارائه کارت نظام پزشکی و یا کارت دانشجویی را بلامانع اعلام کرد.

سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نامه‌ای به رحمانی فضلی، وزیر کشور، تردد بین استانی فراگیران رشته‌های علوم پزشکی با ارائه کارت نظام پزشکی و یا کارت دانشجویی را بلامانع اعلام کرد.

در این نامه آمد است: به استحضار می‌رساند؛ به دلیل ضرورت حضور فراگیران دکترای عمومی، دستیاران تخصصی، فوق تخصصی، فلوشیپ پزشکی و دندانپزشکی، دستیاران داروسازی بالینی، دانشجویان سال آخر پرستاری، علوم آزمایشگاهی و رادیولوژی در بیمارستان‌های آموزشی، تردد بین استانی آن‌ها با ارائه کارت نظام پزشکی و یا کارت دانشجویی بلامانع است؛ لذا مراتب جهت اعلام به مراجع ذی صلاح ارسال می‌گردد.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید