با کاهش تردد خودروها؛
تردد خودروها در پایتخت در پی گسترش ویروس کرونا در نیمه دوم اسفندماه سال گذشته کاهش یافت. اما این کاهش تردد منجر به بهبود وضعیت آلودگی هوا نسبت به اسفند ماه 1397 نشد.
۱۸ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۴:۲۵
۰


 نخستین روز سال جدید شهر تهران با وضعیت هوای قابل قبول یا همان سالم شروع شد؛ برعکس سال 1398 که روز اول فروردین ماه وضعیت هوا پاک بود.
وضعیت هوای شهر تهران از تاریخ 15 اسفند ماه 1398 تا 15 فروردین ماه 1399، برابر با 9 روز پاک، 19 روز قابل قبول و دو روز ناسالم بوده است. همچنین وضعیت هوای شهر تهران در بازه زمانی مشابه در سال‌های 1397 و 1398، برابر با 15 روز پاک و 15 روز قابل قبول است.
نیمه اول فروردین ماه 1399 دربرگیرنده 9 روز پاک و شش روز قابل قبول است در صورتی که نیمه اول فروردین ماه سال گذشته برابر با 14 روز پاک و یک روز قابل بود. همچنین نیمه دوم اسفند ماه سال 1398 دارای 13 روز قابل قبول و دو روز ناسالم برای گروه‌های حساس بوده و مدت مشابه بازه زمانی در سال 1397 برابر با یک روز پاک و 14 روز قابل قبول بوده است.
براساس مقایسه این دو آمار می‌توان چنین نتیجه گرفت که وضعیت کلی هوای تهران در پایان سال 1397 و شروع سال 1398 نسبت به مدت زمان 30 روزه گذشته یعنی 15 اسفند ماه 1398 تا 15 فروردین ماه 1399، بهتر بوده است.
یکی از دلایل این مورد، می‌توان به وضعیت آب و هوایی تهران در شروع سال 1398 اشاره کرد. شهر تهران از روز چهارم فروردین ماه شاهد بارش‌های مسمتمر و سیل آسا بود. بر اساس آمار رسمی دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت مدیریت منابع آب ایران، میزان بارش استان تهران در نیمه اول فروردین ماه 1398 برابر با 6/80 میلی متر بوده است. این درحالیست که طی نیمه اول فروردین سال ‌جاری ۴۸.۴ میلی‌متر میانگین بارش ثبت شده است.

کاهش تردد خودروها، افزایش آلودگی هوا
همزمان با گسترش ویروس کرونا در پایتخت، تردد خودروها در سطح شهر از ابتدای اسفند ماه سال گذشته کاهش پیدا کرد چرا که براساس دستورالعمل ستاد ملی مقابله با کرونا از 6 اسفند ماه مدارس و دانشگاه‌ها تعطیل شده و اجرای طرح محدوده‌های ترافیکی و آلودگی هوا از 10ام همان ماه لغو شد. به همین ترتیب انتظار می‌رفت که با کاهش تردد خودروها و موتورسیکلت‌ها وضعیت آلودگی هوا روند بهبودی در پی گیرد و به وضعیت پاک تبدیل شود. اما چنین نشد و نیمه دوم اسفند ماه 1398 وضعیت هوا سراسر قابل قبول و ناسالم برای گروه‌های حساس شد. براساس گفته گروهی از کارشناسان محیط زیستی علت پدید آمدن آلودگی هوا در روزهای پایانی اسفند و کاهش ترددها، کارخانه‌ها بوده‌اند. کارخانه‌هایی که در حلقه بیرونی شهر تهران مستقر هستند و به نظر می‌رسد که نفت مازوت را جایگزین سوخت گاز کرده‌اند. علی پیرحسین‌لو، مشاور سابق معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در حساب کاربری توییتری خود در واکنش به این سوال که آیا علت آلودگی هوای تهران سوزاندن مازوت است، «بله» می‌گوید و آن را تأیید می‌کند.
بنابراین می‌توان چنین نتیجه گرفت که موارد ذکر شده، علت افزایش تعداد روزهای قابل قبول و ناسالم در نیمه دوم اسفند ماه سال گذشته نسبت به سال 1397، هستند.

خبرنگار :ملیکا هاشمی

با کاهش تردد خودروها؛
۱۸ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۴:۲۵
تردد خودروها در پایتخت در پی گسترش ویروس کرونا در نیمه دوم اسفندماه سال گذشته کاهش یافت. اما این کاهش تردد منجر به بهبود وضعیت آلودگی هوا نسبت به اسفند ماه 1397 نشد.


 نخستین روز سال جدید شهر تهران با وضعیت هوای قابل قبول یا همان سالم شروع شد؛ برعکس سال 1398 که روز اول فروردین ماه وضعیت هوا پاک بود.
وضعیت هوای شهر تهران از تاریخ 15 اسفند ماه 1398 تا 15 فروردین ماه 1399، برابر با 9 روز پاک، 19 روز قابل قبول و دو روز ناسالم بوده است. همچنین وضعیت هوای شهر تهران در بازه زمانی مشابه در سال‌های 1397 و 1398، برابر با 15 روز پاک و 15 روز قابل قبول است.
نیمه اول فروردین ماه 1399 دربرگیرنده 9 روز پاک و شش روز قابل قبول است در صورتی که نیمه اول فروردین ماه سال گذشته برابر با 14 روز پاک و یک روز قابل بود. همچنین نیمه دوم اسفند ماه سال 1398 دارای 13 روز قابل قبول و دو روز ناسالم برای گروه‌های حساس بوده و مدت مشابه بازه زمانی در سال 1397 برابر با یک روز پاک و 14 روز قابل قبول بوده است.
براساس مقایسه این دو آمار می‌توان چنین نتیجه گرفت که وضعیت کلی هوای تهران در پایان سال 1397 و شروع سال 1398 نسبت به مدت زمان 30 روزه گذشته یعنی 15 اسفند ماه 1398 تا 15 فروردین ماه 1399، بهتر بوده است.
یکی از دلایل این مورد، می‌توان به وضعیت آب و هوایی تهران در شروع سال 1398 اشاره کرد. شهر تهران از روز چهارم فروردین ماه شاهد بارش‌های مسمتمر و سیل آسا بود. بر اساس آمار رسمی دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت مدیریت منابع آب ایران، میزان بارش استان تهران در نیمه اول فروردین ماه 1398 برابر با 6/80 میلی متر بوده است. این درحالیست که طی نیمه اول فروردین سال ‌جاری ۴۸.۴ میلی‌متر میانگین بارش ثبت شده است.

کاهش تردد خودروها، افزایش آلودگی هوا
همزمان با گسترش ویروس کرونا در پایتخت، تردد خودروها در سطح شهر از ابتدای اسفند ماه سال گذشته کاهش پیدا کرد چرا که براساس دستورالعمل ستاد ملی مقابله با کرونا از 6 اسفند ماه مدارس و دانشگاه‌ها تعطیل شده و اجرای طرح محدوده‌های ترافیکی و آلودگی هوا از 10ام همان ماه لغو شد. به همین ترتیب انتظار می‌رفت که با کاهش تردد خودروها و موتورسیکلت‌ها وضعیت آلودگی هوا روند بهبودی در پی گیرد و به وضعیت پاک تبدیل شود. اما چنین نشد و نیمه دوم اسفند ماه 1398 وضعیت هوا سراسر قابل قبول و ناسالم برای گروه‌های حساس شد. براساس گفته گروهی از کارشناسان محیط زیستی علت پدید آمدن آلودگی هوا در روزهای پایانی اسفند و کاهش ترددها، کارخانه‌ها بوده‌اند. کارخانه‌هایی که در حلقه بیرونی شهر تهران مستقر هستند و به نظر می‌رسد که نفت مازوت را جایگزین سوخت گاز کرده‌اند. علی پیرحسین‌لو، مشاور سابق معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در حساب کاربری توییتری خود در واکنش به این سوال که آیا علت آلودگی هوای تهران سوزاندن مازوت است، «بله» می‌گوید و آن را تأیید می‌کند.
بنابراین می‌توان چنین نتیجه گرفت که موارد ذکر شده، علت افزایش تعداد روزهای قابل قبول و ناسالم در نیمه دوم اسفند ماه سال گذشته نسبت به سال 1397، هستند.

خبرنگار :ملیکا هاشمی

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید