یک فوق متخصص ریه درباره سرفه‌های افراد بهبودیافته از بیماری کرونا توضیح داد.
۱۸ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۴
۰

سید علی موسوی فوق متخصص ریه ؛درباره ادامه دار شدن سرفه در اثر ویروس کرونا در افراد بهبودیافته از این بیماری اظهار کرد: دستگاه تنفس افراد به طور دائم در معرض هوای بیرون قرار دارد و تقریبا در هر دقیقه به طور متوسط ۷.۵ لیتر هوا را وارد ریه خود می‌کنند.

فوق متخصص ریه افزود: مهم‌ترین علامت ویروس کرونا، سختی در تنفس و تنگی نفس در افراد است که به محض مشاهده این نشانه‌ها افراد باید به مراکز درمانی مراجعه کنند.

او بیان کرد: با وجود این که سرفه‌های خشک موردی آزار دهنده در بین بیماران مبتلا است، اما صرفا وجود سرفه‌های خشک را علامت خطرناکی نمی‌دانیم. آنچه که برای ما مهم بوده تنگی نفس است که در افراد مشاهده کنیم.

متخصص ریه بیان کرد: در مسیر راه‌های هوایی مقداری ترشحات وجود دارد که فرد سالم در طول روز با سرفه این ترشحات را از ریه خارج می‌کند یا به صورت خلط بیرون می‌دهد. چنانچه این ترشحات در راه‌های هوایی باقی بماند، زمینه مساعدی را برای بروز عفونت فراهم خواهد کرد.

موسوی اضافه کرد: البته سرفه یک مکانیزم دفاعی بسیار پر فایده بوده که محیط ریه و راه‌های هوایی را از عوامل آسیب رسان مختلف مصون نگه می‌دارد. اما در مواقعی که سرفه شدید و دفعات آن زیاد باشد، زندگی فرد را مختل خواهد کرد.

او در ادامه افزود: این را باید بدانید سرفه خشک ممکن است حتی بعد از رفع عفونت هم چنان ادامه داشته باشد، زیرا لایه محافظ راه تنفسی در این بین حتما آسیب خواهد دید.


موسوی گفت: ادامه دار شدن سرفه‌ها ۲ هفته پس از بهبودی، نشانه وجود کرونا در بدن نیست. رعایت ۲ هفته قرنطینه بعد از بهبودی کافی است.

او ادامه داد: اگر فردی بعد از این مدت سرفه کند، دلیل بر این نیست که ویروس در بدنش وجود دارد، همان طور که در بیماری‌های ریوی بعد از یک سرماخوردگی ساده هم ممکن است تا چند هفته سرفه ادامه داشته باشد.

متخصص ریه خاطرنشان کرد: در این بیماری نیز به خاطر التهاباتی که در راه‌های هوایی ایجاد می‌شود، بعد از بهبودی ممکن است سرفه تا چند هفته باقی بماند.

او گفت: معمولا این سرفه‌ها با مصرف آنتی هیستامین بهتر می‌شوند، اما اگر شدت آن‌ها زیاد باشد، به درمان‌های دیگری نیاز است.

یک فوق متخصص ریه درباره سرفه‌های افراد بهبودیافته از بیماری کرونا توضیح داد.

سید علی موسوی فوق متخصص ریه ؛درباره ادامه دار شدن سرفه در اثر ویروس کرونا در افراد بهبودیافته از این بیماری اظهار کرد: دستگاه تنفس افراد به طور دائم در معرض هوای بیرون قرار دارد و تقریبا در هر دقیقه به طور متوسط ۷.۵ لیتر هوا را وارد ریه خود می‌کنند.

فوق متخصص ریه افزود: مهم‌ترین علامت ویروس کرونا، سختی در تنفس و تنگی نفس در افراد است که به محض مشاهده این نشانه‌ها افراد باید به مراکز درمانی مراجعه کنند.

او بیان کرد: با وجود این که سرفه‌های خشک موردی آزار دهنده در بین بیماران مبتلا است، اما صرفا وجود سرفه‌های خشک را علامت خطرناکی نمی‌دانیم. آنچه که برای ما مهم بوده تنگی نفس است که در افراد مشاهده کنیم.

متخصص ریه بیان کرد: در مسیر راه‌های هوایی مقداری ترشحات وجود دارد که فرد سالم در طول روز با سرفه این ترشحات را از ریه خارج می‌کند یا به صورت خلط بیرون می‌دهد. چنانچه این ترشحات در راه‌های هوایی باقی بماند، زمینه مساعدی را برای بروز عفونت فراهم خواهد کرد.

موسوی اضافه کرد: البته سرفه یک مکانیزم دفاعی بسیار پر فایده بوده که محیط ریه و راه‌های هوایی را از عوامل آسیب رسان مختلف مصون نگه می‌دارد. اما در مواقعی که سرفه شدید و دفعات آن زیاد باشد، زندگی فرد را مختل خواهد کرد.

او در ادامه افزود: این را باید بدانید سرفه خشک ممکن است حتی بعد از رفع عفونت هم چنان ادامه داشته باشد، زیرا لایه محافظ راه تنفسی در این بین حتما آسیب خواهد دید.


موسوی گفت: ادامه دار شدن سرفه‌ها ۲ هفته پس از بهبودی، نشانه وجود کرونا در بدن نیست. رعایت ۲ هفته قرنطینه بعد از بهبودی کافی است.

او ادامه داد: اگر فردی بعد از این مدت سرفه کند، دلیل بر این نیست که ویروس در بدنش وجود دارد، همان طور که در بیماری‌های ریوی بعد از یک سرماخوردگی ساده هم ممکن است تا چند هفته سرفه ادامه داشته باشد.

متخصص ریه خاطرنشان کرد: در این بیماری نیز به خاطر التهاباتی که در راه‌های هوایی ایجاد می‌شود، بعد از بهبودی ممکن است سرفه تا چند هفته باقی بماند.

او گفت: معمولا این سرفه‌ها با مصرف آنتی هیستامین بهتر می‌شوند، اما اگر شدت آن‌ها زیاد باشد، به درمان‌های دیگری نیاز است.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}