زهرا صدراعظم نوری در گفتگوی اختصاصی با پارسینه؛
صدر اعظم نوری گفت: رفتار مسوولانه مردم در این شرایط ضروری است چرا که همه مسوولیم در مقابل جان هم و رعایت این موضوع الزامی است.
۱۸ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۸
۰

زهرا صدراعظم نوری، رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهرتهران، درباره برنامه‌های مدیریت شهری در راستای مهار ویروس کووید ۱۹ در گفتگو با پارسینه، گفت: همکاری‌های لازم فیمابین مدیریت شهری با وزارت بهداشت و درمان تاکنون انجام شده است که برهمین اساس کمیته‌ای در راستای مدیریت بیماری کرونا در شهرداری تهران تشکیل شد که گفتنی است، کمیسیون سلامت و محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر در آن حضور موثر دارد.

صدراعظم نوری اضافه کرد: در ادامه همکاری‌های مدیریت شهری با وزارت بهداشت و درمان، شهرداری تهران در راستای اجرای پروتکل‌های وزارت بهداشت که برای بیماری کووید ۱۹ طراحی شد وارد عمل شد.

وی افزود: براین اساس کلیه ورزشگاه‌ها، سالن‌های ورزشی و مراکز فرهنگی از جمله کلیه کتابخانه‌ها و تمام مراکز دارای ظرفیت تجمع مردم که زیر نظر شهرداری تهران است با نظارت مدیریت شهری فعالیت می‌کنند با پیگیری‌هایی که از سوی کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران انجام شد ، دستور تعطیلی این مراکز صادر شد.

رییس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: باتوجه به حساسیت حوزه پسماند، هماهنگی‌های لازم انجام شد تا کلیه جمع آوری‌های پسماند‌تر و خشک به صورت مجزا جمع آوری شود که در نهایت با صدور بخشنامه الزام به جمع آوری پسماند خشک، کلیه زباله‌های خشک و‌تر که جمع آوری می‌شود باهم دفن می‌شوند.

وی ادامه داد: لزوم محدودیت جمع آوری زباله های‌تر و خشک برای کودکان کار نیز اعمال شد.

رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهرتهران ادامه داد: سایت مجزا در منطقه آرادکوه برای زباله‌های بیمارستانی به خصوص بیمارستان‌های مربوط به درمان بیماری کرونا که با دستور وزارت بهداشت در حال انجام است درنظر گرفته شد.

صد اعظم نوری با اشاره به تلاش کمیسیون برای بسته شدن درب‌های بهشت زهرا در پایان سال به منظور مهار بیماری کرونا افزود: درب‌های بهشت زهرا تا زمانی که بیماری کرونا مهارنشده بسته خواهد بود.

وی در ادامه ضمن تاکید به این موضوع که مراحل ضدعفونی محل‌های عمومی نظیر پایانه‌های تاکسی و اتوبوس و مترو درسطح شهر جز دستور کار حوزه مدیریت شهری قرارگرفت تاکید کردد سازمان آتش نشانی همکاری‌های لازم را در راستای تامین تجهیزات مراحل ضدعفونی فضای عمومی سطح شهر اعمال کرده است.

رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهرتهران درباره جزییات جلسه مجازی اعضای شورای شهر و ریاست شورای شهر تهران، گفت: در این جلسه تصمیمات متعددی درر ارتباط با مدیریت بیماری کووید ۱۹ و بودجه شهرداری و نحوه اداره شهر تهران در زمان قرنطینه اخذشد.

وی اظهارکرد: برسی تبعات بیماری کرونا در سطح شهر همچنین مدیریت سازنده آن در دوران پساکرونا موضوع قابل بحث این جلسه مجاز‌ی بود.

این عضو شورای شهر در ارتباط با افزایش حجم ترافیک بعد از تعطیلات نوروزی در سطح شهر بیان کرد:اعتقاد به تعطیلی مطلق کشور ندارم، این موضوع امکان پذیر نیست، اما تقاضا دارم از مردم از انجام کار‌های غیر ضروری و حضور در سطح شهر ممانعت کنند.

صدراعظم نوری در پایان ضمن تاکید به لزوم طراحی پروتکل جدید سازمانی برای قوانین رفت و آمد در سطح شهر و حضور در اماکن اداری برای مردم طراحی شود، مطرح کرد:رفتار مسوولانه مردم در این شرایط ضروری است چرا که همه مسوولیم در مقابل جان هم و رعایت این موضوع الزامی است.

منبع: پارسینه
زهرا صدراعظم نوری در گفتگوی اختصاصی با پارسینه؛
۱۸ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۸
صدر اعظم نوری گفت: رفتار مسوولانه مردم در این شرایط ضروری است چرا که همه مسوولیم در مقابل جان هم و رعایت این موضوع الزامی است.

زهرا صدراعظم نوری، رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهرتهران، درباره برنامه‌های مدیریت شهری در راستای مهار ویروس کووید ۱۹ در گفتگو با پارسینه، گفت: همکاری‌های لازم فیمابین مدیریت شهری با وزارت بهداشت و درمان تاکنون انجام شده است که برهمین اساس کمیته‌ای در راستای مدیریت بیماری کرونا در شهرداری تهران تشکیل شد که گفتنی است، کمیسیون سلامت و محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر در آن حضور موثر دارد.

صدراعظم نوری اضافه کرد: در ادامه همکاری‌های مدیریت شهری با وزارت بهداشت و درمان، شهرداری تهران در راستای اجرای پروتکل‌های وزارت بهداشت که برای بیماری کووید ۱۹ طراحی شد وارد عمل شد.

وی افزود: براین اساس کلیه ورزشگاه‌ها، سالن‌های ورزشی و مراکز فرهنگی از جمله کلیه کتابخانه‌ها و تمام مراکز دارای ظرفیت تجمع مردم که زیر نظر شهرداری تهران است با نظارت مدیریت شهری فعالیت می‌کنند با پیگیری‌هایی که از سوی کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران انجام شد ، دستور تعطیلی این مراکز صادر شد.

رییس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: باتوجه به حساسیت حوزه پسماند، هماهنگی‌های لازم انجام شد تا کلیه جمع آوری‌های پسماند‌تر و خشک به صورت مجزا جمع آوری شود که در نهایت با صدور بخشنامه الزام به جمع آوری پسماند خشک، کلیه زباله‌های خشک و‌تر که جمع آوری می‌شود باهم دفن می‌شوند.

وی ادامه داد: لزوم محدودیت جمع آوری زباله های‌تر و خشک برای کودکان کار نیز اعمال شد.

رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهرتهران ادامه داد: سایت مجزا در منطقه آرادکوه برای زباله‌های بیمارستانی به خصوص بیمارستان‌های مربوط به درمان بیماری کرونا که با دستور وزارت بهداشت در حال انجام است درنظر گرفته شد.

صد اعظم نوری با اشاره به تلاش کمیسیون برای بسته شدن درب‌های بهشت زهرا در پایان سال به منظور مهار بیماری کرونا افزود: درب‌های بهشت زهرا تا زمانی که بیماری کرونا مهارنشده بسته خواهد بود.

وی در ادامه ضمن تاکید به این موضوع که مراحل ضدعفونی محل‌های عمومی نظیر پایانه‌های تاکسی و اتوبوس و مترو درسطح شهر جز دستور کار حوزه مدیریت شهری قرارگرفت تاکید کردد سازمان آتش نشانی همکاری‌های لازم را در راستای تامین تجهیزات مراحل ضدعفونی فضای عمومی سطح شهر اعمال کرده است.

رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهرتهران درباره جزییات جلسه مجازی اعضای شورای شهر و ریاست شورای شهر تهران، گفت: در این جلسه تصمیمات متعددی درر ارتباط با مدیریت بیماری کووید ۱۹ و بودجه شهرداری و نحوه اداره شهر تهران در زمان قرنطینه اخذشد.

وی اظهارکرد: برسی تبعات بیماری کرونا در سطح شهر همچنین مدیریت سازنده آن در دوران پساکرونا موضوع قابل بحث این جلسه مجاز‌ی بود.

این عضو شورای شهر در ارتباط با افزایش حجم ترافیک بعد از تعطیلات نوروزی در سطح شهر بیان کرد:اعتقاد به تعطیلی مطلق کشور ندارم، این موضوع امکان پذیر نیست، اما تقاضا دارم از مردم از انجام کار‌های غیر ضروری و حضور در سطح شهر ممانعت کنند.

صدراعظم نوری در پایان ضمن تاکید به لزوم طراحی پروتکل جدید سازمانی برای قوانین رفت و آمد در سطح شهر و حضور در اماکن اداری برای مردم طراحی شود، مطرح کرد:رفتار مسوولانه مردم در این شرایط ضروری است چرا که همه مسوولیم در مقابل جان هم و رعایت این موضوع الزامی است.

منبع: پارسینه
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}