تولیدکنندگان ماسک‌های پزشکی مورد تایید اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو معرفی شدند.
۱۷ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۶:۵۳
۰

اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به شرایط فعلی بهداشتی و درمانی کشور و همچنین نیاز مبرم مراکز درمانی سراسر کشور به ماسک‌های پزشکی، تولیدکنندگان ماسک‌های پزشکی مورد تایید اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، معرفی می‌شوند، بر این اساس مراکز درمانی سراسر کشور می‌توانند با مراجعه به لیست پیوست نسبت به شناسایی شرکت‌های تولیدکننده مذکور اقدام کنند.

گفتنی است این لیست در صورت تغییر و تکمیل، بروزرسانی خواهد شد.

لیست تولیدکنندگان ماسک‌های پزشکی مورد تایید اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو:

تولیدکنندگان ماسک‌های پزشکی مورد تایید اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو معرفی شدند.

اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به شرایط فعلی بهداشتی و درمانی کشور و همچنین نیاز مبرم مراکز درمانی سراسر کشور به ماسک‌های پزشکی، تولیدکنندگان ماسک‌های پزشکی مورد تایید اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، معرفی می‌شوند، بر این اساس مراکز درمانی سراسر کشور می‌توانند با مراجعه به لیست پیوست نسبت به شناسایی شرکت‌های تولیدکننده مذکور اقدام کنند.

گفتنی است این لیست در صورت تغییر و تکمیل، بروزرسانی خواهد شد.

لیست تولیدکنندگان ماسک‌های پزشکی مورد تایید اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو:

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید