ظاهرا مسئولان فدراسیون هنوز نمی‌دانند افرادی را برای حضور در کمیته‌های کنفدراسیون فوتبال آسیا معرفی کنند که زبان بلد باشند.
۱۷ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۳:۴۰
۰

یکی از بازنشسته‌های فوتبال ایران که در کمیته مالی کنفدراسیون فوتبال آسیا عضویت داشت، برای دوره دوم همکاری با این کمیته رد شد! علت این اتفاق، اما عجیب است. از آنجا که حضور در کمیته‌های مختلف Afc نیازمند تسلط به زبان انگلیسی است، فدراسیون فوتبال یکی از بازنشسته‌ها را به کمیته مالی کنفدراسیون فرستاد که به زبان تسلط نداشت. حضور سال اول این بازنشسته در آن کمیته، اما باعث تعجب مسئولان کنفدراسیون شد. آن‌ها پیش خود تصور می‌کردند در دوره بعدی ایران حداقل فردی را معرفی کند که به زبان انگلیسی تسلط داشته باشد و بداند در جلسات چه می‌گذرد و افراد چه حرف‌هایی می‌زنند. در اقدامی عجیب، اما فدراسیون برای سال دوم هم دوباره همین بازنشسته معروف فوتبال را به کنفدراسیون معرفی کرد. Afc هم به تازگی این فرد را رد کرده و در توضیح آن نوشته: «به دلیل عدم تسلط به زبان انگلیسی!» در فدراسیون فوتبال و کلا در فوتبال ایران افراد زیادی هستند که هم به مسایل مالی آشنایی دارند و هم به زبان انگلیسی مسلط هستند، ولی ظاهرا مسئولان تاکید دارند تمام شغل‌های داخلی و خارجی را فقط به یک نفر بدهند!

ظاهرا مسئولان فدراسیون هنوز نمی‌دانند افرادی را برای حضور در کمیته‌های کنفدراسیون فوتبال آسیا معرفی کنند که زبان بلد باشند.

یکی از بازنشسته‌های فوتبال ایران که در کمیته مالی کنفدراسیون فوتبال آسیا عضویت داشت، برای دوره دوم همکاری با این کمیته رد شد! علت این اتفاق، اما عجیب است. از آنجا که حضور در کمیته‌های مختلف Afc نیازمند تسلط به زبان انگلیسی است، فدراسیون فوتبال یکی از بازنشسته‌ها را به کمیته مالی کنفدراسیون فرستاد که به زبان تسلط نداشت. حضور سال اول این بازنشسته در آن کمیته، اما باعث تعجب مسئولان کنفدراسیون شد. آن‌ها پیش خود تصور می‌کردند در دوره بعدی ایران حداقل فردی را معرفی کند که به زبان انگلیسی تسلط داشته باشد و بداند در جلسات چه می‌گذرد و افراد چه حرف‌هایی می‌زنند. در اقدامی عجیب، اما فدراسیون برای سال دوم هم دوباره همین بازنشسته معروف فوتبال را به کنفدراسیون معرفی کرد. Afc هم به تازگی این فرد را رد کرده و در توضیح آن نوشته: «به دلیل عدم تسلط به زبان انگلیسی!» در فدراسیون فوتبال و کلا در فوتبال ایران افراد زیادی هستند که هم به مسایل مالی آشنایی دارند و هم به زبان انگلیسی مسلط هستند، ولی ظاهرا مسئولان تاکید دارند تمام شغل‌های داخلی و خارجی را فقط به یک نفر بدهند!

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید