با توجه به انتخاب رنگرز به عنوان سرپرست دفتر توسعه آموزش‌های پایه و استعدادیابی وزارت ورزش، وی از ریاست موزه ورزش کنار رفت.
۱۷ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۱:۰۰
۰
حسن رنگرز از سوی وزیر ورزش به عنوان سرپرست دفتر توسعه آموزش‌های پایه و استعدادیابی وزارت ورزش معرفی شد. وی ریاست موزه ملی ورزش، المپیک و پارالمپیک را نیز برعهده داشت، اما با توجه به مسئولیت جدید، از همکارانش در کمیته ملی المپیک خداحافظی کرد. رنگرز ۱۶ مرداد سال گذشته به عنوان مدیر موزه انتخاب شد.

قرار است در هفته جدید سرپرستی برای موزه معرفی شود. در روز‌های آینده هیات امنای موزه در خصوص رئیس جدید تصمیم‌گیری خواهد کرد. ریاست هیات امنا برعهده وزیر ورزش است.

رنگرز پیش از این از مسئولیت خود در فدراسیون کشتی هم استعفا داده بود.
با توجه به انتخاب رنگرز به عنوان سرپرست دفتر توسعه آموزش‌های پایه و استعدادیابی وزارت ورزش، وی از ریاست موزه ورزش کنار رفت.
حسن رنگرز از سوی وزیر ورزش به عنوان سرپرست دفتر توسعه آموزش‌های پایه و استعدادیابی وزارت ورزش معرفی شد. وی ریاست موزه ملی ورزش، المپیک و پارالمپیک را نیز برعهده داشت، اما با توجه به مسئولیت جدید، از همکارانش در کمیته ملی المپیک خداحافظی کرد. رنگرز ۱۶ مرداد سال گذشته به عنوان مدیر موزه انتخاب شد.

قرار است در هفته جدید سرپرستی برای موزه معرفی شود. در روز‌های آینده هیات امنای موزه در خصوص رئیس جدید تصمیم‌گیری خواهد کرد. ریاست هیات امنا برعهده وزیر ورزش است.

رنگرز پیش از این از مسئولیت خود در فدراسیون کشتی هم استعفا داده بود.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید