پس از تصویب کمک به ۵ فدراسیون در هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک، این اتفاق در ابتدای سال ۹۹ رقم خورد و پول به حساب این فدراسیون‌ها واریز شد.
۱۷ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۰:۰۰
۰
اواخر سال گذشته و پس از اینکه برخی فدراسیون‌ها برنامه‌های خود را برای کسب سهمیه المپیک به سرپرست کاروان ایران ارائه کردند، هیئت اجرایی کمیته، پرداخت کمک به ۵ فدراسیون تکواندو، کشتی، شنا، تیراندازی با کمان و کوهنوردی را تصویب کرد.

این فدراسیون‌ها در روز‌های نخست فروردین ماه کمک خود را از کمیته ملی المپیک دریافت کردند.

این بخش از واریزی کمیته مربوط به مصوبات سال گذشته بود و از بودجه سال ۹۹ فدراسیون‌ها هنوز مبلغی واریز نشده است.

نخستین دریافتی فدراسیون‌های ورزشی از کمیته ملی المپیک پس از واریز بودجه از سوی دولت به این کمیته، انجام خواهد شد.
پس از تصویب کمک به ۵ فدراسیون در هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک، این اتفاق در ابتدای سال ۹۹ رقم خورد و پول به حساب این فدراسیون‌ها واریز شد.
اواخر سال گذشته و پس از اینکه برخی فدراسیون‌ها برنامه‌های خود را برای کسب سهمیه المپیک به سرپرست کاروان ایران ارائه کردند، هیئت اجرایی کمیته، پرداخت کمک به ۵ فدراسیون تکواندو، کشتی، شنا، تیراندازی با کمان و کوهنوردی را تصویب کرد.

این فدراسیون‌ها در روز‌های نخست فروردین ماه کمک خود را از کمیته ملی المپیک دریافت کردند.

این بخش از واریزی کمیته مربوط به مصوبات سال گذشته بود و از بودجه سال ۹۹ فدراسیون‌ها هنوز مبلغی واریز نشده است.

نخستین دریافتی فدراسیون‌های ورزشی از کمیته ملی المپیک پس از واریز بودجه از سوی دولت به این کمیته، انجام خواهد شد.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید