بانک مرکزی اعلام کرد که برنامه ای برای تغییر در شرایط و نرخ سپرده ها ندارد.
۱۷ فروردين ۱۳۹۹ - ۰۹:۴۶
۰

درپی انتشار متن پیشنهادی یکی از بانک های خصوصی درفضای مجازی، درخصوص نرخ سپرده های بانکی، روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: بانک مرکزی برنامه ای برای تغییر در نرخ سود سپرده ها ندارد.

بانک مرکزی اعلام کرد که برنامه ای برای تغییر در شرایط و نرخ سپرده ها ندارد.

درپی انتشار متن پیشنهادی یکی از بانک های خصوصی درفضای مجازی، درخصوص نرخ سپرده های بانکی، روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: بانک مرکزی برنامه ای برای تغییر در نرخ سود سپرده ها ندارد.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}