دکتر اکرمی؛ رئیس مجتمع دارویی-درمانی هلال ایران در ویژه برنامه "دو نیمه ماه" با انتقاد از دستفروشان داروی کرونا گفت: دارو‌های گیاهی که توسط دستفروشان و وانتی‌ها فروخته می‌شود درمان کرونا نیست.
۱۶ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۰:۳۰
۰
دکتر اکرمی؛ رئیس مجتمع دارویی-درمانی هلال ایران در ویژه برنامه "دو نیمه ماه" با انتقاد از دستفروشان داروی کرونا گفت: دارو‌های گیاهی که توسط دستفروشان و وانتی‌ها فروخته می‌شود درمان کرونا نیست.
ارسال نظر