كاهش ٢٣ درصدي ترافيك ١٥ فروردين ٩٩ نسبت به سال گذشته
 بیشترین ترافیک صبحگاهی شنبه-١٦ فروردين-پایتخت در مسیرهای غرب به شرق و جنوب به شمال مشاهده شده است.
۱۶ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۹:۲۹
۰

باتوجه به اینکه طرح فاصله گذاری اجتماعی در ۱۵ فروردین ماه به پایان رسید و همچنین سردرگمی ادارات و مشاغل، اوج ترافیک صبحگاهی امروز شنبه برابر با ۴۳کیلومتر طول صف ترافیک بود؛ گرچه نسبت به متوسط شنبه‌های اسفند ماه ۱۳۹۸ حدود ۲۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
اوج ترافیک صبحگاهی امروز شنبه (۱۶فروردین ماه) از ساعت ۷:۴۵ آغاز شده و در ساعت ۸:۴۵ به پایان رسیده است.
بیشترین ترافیک در مسیرهای غرب به شرق و‌ جنوب به شمال مشاهده شده است.
محورهایی که درگیر ترافیک سنگین صبحگاهی بودند، عبارتنداز:
- خیابان انقلاب، مسیر شرق به غرب از میدان امام حسین(ع) تا حقوقی و مسیر غرب به شرق از میدان انقلاب تا دانشگاه
- خیابان آزادی مسیر غرب به شرق از شهیدان تا نواب و در ادامه از نوفلاح تا میدان انقلاب
- بزرگراه آبشناسان مسیر غرب به شرق از ستاری تا اشرفی اصفهانی
- جنوب به شمال تونل توحید
- غرب به شرق بزرگراه علامه جعفری از شقایق تا کاشانی
- بزرگراه زین الدین مسیر شرق به غرب
- بزرگراه شهید همت مسیر غرب به شرق
- جنوب به شمال کندروی نواب از قزوین تا امام خمینی(ره) و تندروی همان بزرگراه
- بزرگراه شهید همت مسیر شرق به غرب از بادگار امام تا گاندی
- خیابان امام خمینی(ره) از امیرکبیر تا میدان امام خمینی(ره)
- جنوب به شمال بزرگراه امام علی(ع)
- غرب به شرق بزرگراه حکیم از ستاری تا تونل رسالت
- غرب به شرق جانبازان
- غرب به شرق جلال آل احمد
- شرق به غرب خابان دماوند
- شرق به غرب بزرگراه شهید سلیمانی
- جنوب به شمال بزرگراه صیاد شیرازی
- غرب به شرق بزرگراه شهید فهمیده
- غرب به شرق بزرگراه شهید گمنام
- جنوب به شمال خیابان گلشن دوست

كاهش ٢٣ درصدي ترافيك ١٥ فروردين ٩٩ نسبت به سال گذشته
۱۶ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۹:۲۹
 بیشترین ترافیک صبحگاهی شنبه-١٦ فروردين-پایتخت در مسیرهای غرب به شرق و جنوب به شمال مشاهده شده است.

باتوجه به اینکه طرح فاصله گذاری اجتماعی در ۱۵ فروردین ماه به پایان رسید و همچنین سردرگمی ادارات و مشاغل، اوج ترافیک صبحگاهی امروز شنبه برابر با ۴۳کیلومتر طول صف ترافیک بود؛ گرچه نسبت به متوسط شنبه‌های اسفند ماه ۱۳۹۸ حدود ۲۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
اوج ترافیک صبحگاهی امروز شنبه (۱۶فروردین ماه) از ساعت ۷:۴۵ آغاز شده و در ساعت ۸:۴۵ به پایان رسیده است.
بیشترین ترافیک در مسیرهای غرب به شرق و‌ جنوب به شمال مشاهده شده است.
محورهایی که درگیر ترافیک سنگین صبحگاهی بودند، عبارتنداز:
- خیابان انقلاب، مسیر شرق به غرب از میدان امام حسین(ع) تا حقوقی و مسیر غرب به شرق از میدان انقلاب تا دانشگاه
- خیابان آزادی مسیر غرب به شرق از شهیدان تا نواب و در ادامه از نوفلاح تا میدان انقلاب
- بزرگراه آبشناسان مسیر غرب به شرق از ستاری تا اشرفی اصفهانی
- جنوب به شمال تونل توحید
- غرب به شرق بزرگراه علامه جعفری از شقایق تا کاشانی
- بزرگراه زین الدین مسیر شرق به غرب
- بزرگراه شهید همت مسیر غرب به شرق
- جنوب به شمال کندروی نواب از قزوین تا امام خمینی(ره) و تندروی همان بزرگراه
- بزرگراه شهید همت مسیر شرق به غرب از بادگار امام تا گاندی
- خیابان امام خمینی(ره) از امیرکبیر تا میدان امام خمینی(ره)
- جنوب به شمال بزرگراه امام علی(ع)
- غرب به شرق بزرگراه حکیم از ستاری تا تونل رسالت
- غرب به شرق جانبازان
- غرب به شرق جلال آل احمد
- شرق به غرب خابان دماوند
- شرق به غرب بزرگراه شهید سلیمانی
- جنوب به شمال بزرگراه صیاد شیرازی
- غرب به شرق بزرگراه شهید فهمیده
- غرب به شرق بزرگراه شهید گمنام
- جنوب به شمال خیابان گلشن دوست

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید