کنفدراسیون فوتبال آسیا، نامه سومش را درباره انتخاب غیرقانونی مهدی محمدنبی به عنوان دبیرکل جدید فدراسیون فوتبال به فدراسیون فرستاده است.
۱۶ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۹:۱۶
۰

انتخاب مهدی محمدنبی به عنوان دبیرکل جدید فدراسیون فوتبال باعث واکنش afc شد و آن‌ها در دونامه جداگانه این انتخاب را غیرقانونی خواندند و اعلام کردند هم‌چنان ابراهیم شکوری را به عنوان دبیرکل فعلی فدراسیون به رسمیت می‌شناسند.

امروز هم نامه سوم afc به فدراسیون فوتبال ارسال شده و آن‌ها روی مواضع خود و به رسمیت شناختن شکوری پافشاری کرده‌اند. در نامه ارسالی حرفی از تعلیق نیست، اما با ادامه این روند ممکن است فدراسیون فوتبال تعلیق شود. به این ترتیب Afc همچنان شکوری را به عنوان سرپرست دبیرکلی قبول دارد و به هیچ وجه قبول نمی‌کند که نبی سرپرست دبیرکلی فدراسیون فوتبال شود.

این نامه به نوعی نشان می‌دهد که Afc روی مسایل اداری فدراسیون فوتبال ایران زوم کرده و در سطح انتخاب ساده‌ای مثل انتخاب سرپرست دبیرکلی و نه حتی خود دبیرکل هم دخالت و نظارت می‌کند.

کنفدراسیون فوتبال آسیا، نامه سومش را درباره انتخاب غیرقانونی مهدی محمدنبی به عنوان دبیرکل جدید فدراسیون فوتبال به فدراسیون فرستاده است.

انتخاب مهدی محمدنبی به عنوان دبیرکل جدید فدراسیون فوتبال باعث واکنش afc شد و آن‌ها در دونامه جداگانه این انتخاب را غیرقانونی خواندند و اعلام کردند هم‌چنان ابراهیم شکوری را به عنوان دبیرکل فعلی فدراسیون به رسمیت می‌شناسند.

امروز هم نامه سوم afc به فدراسیون فوتبال ارسال شده و آن‌ها روی مواضع خود و به رسمیت شناختن شکوری پافشاری کرده‌اند. در نامه ارسالی حرفی از تعلیق نیست، اما با ادامه این روند ممکن است فدراسیون فوتبال تعلیق شود. به این ترتیب Afc همچنان شکوری را به عنوان سرپرست دبیرکلی قبول دارد و به هیچ وجه قبول نمی‌کند که نبی سرپرست دبیرکلی فدراسیون فوتبال شود.

این نامه به نوعی نشان می‌دهد که Afc روی مسایل اداری فدراسیون فوتبال ایران زوم کرده و در سطح انتخاب ساده‌ای مثل انتخاب سرپرست دبیرکلی و نه حتی خود دبیرکل هم دخالت و نظارت می‌کند.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید