دستور کار مجلس؛
مجلس شورای اسلامی در این هفته جلسه رأی اعتماد به وزیر جهاد کشاورزی را در دستور کار دارد.
۱۶ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۴:۴۳
۰

 مجلس شورای اسلامی در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری جلسه علنی خواهد داشت که دستورکار این جلسات به شرح زیر است:

رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه مالیات بر ارزش افزوده

بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد لایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با اولویت استان‌های ساحلی و کلانشهرها با مشارکت بخش غیر دولتی

رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی

بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی

رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی مواد غذایی فسادپذیر و تجهیزات خاص کاربردی برای اینگونه جابه‌جایی‌ها

بررسی گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه موافقتنامه سرویس‌های هوایی دو جانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور کویت

ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه یک فوریتی اصلاح قانون پولی و بانکی کشور

رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در شرکت بین‌المللی نقدینگی اسلامی

بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران

بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه نحوه پرداخت هزینه دادرسی دستگاه‌های اجرایی

رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه استفساریه تبصره ۴ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل

بررسی گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد رد لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی

رسیدگی به گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد لایحه تعیین تکلیف اموال بهکده رضوی

بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد لایحه ساماندهی سهام عدالت

رسیدگی به گزارش کمیسیون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در مورد طرح الحاق یک تبصره به ماده ۹۸ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

رسیدگی به گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح اصلاح بند ل ماده ۲۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲

بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد رد طرح همیاری‌ها

بررسی گزارش کمیسیون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در مورد طرح الحاق یک ماده به قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه مشارکت عمومی و خصوصی

استماع گزارشی از بیماری کرونا در کشور با حضور وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کشور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

گفتنی است بررسی صلاحیت و برنامه‌های کاظم خاوازی برای تصدی وزارت جهاد کشاورزی هم در دستورکار جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس قرار دارد.

مجلس شورای اسلامی در این هفته جلسه رأی اعتماد به وزیر جهاد کشاورزی را در دستور کار دارد.

 مجلس شورای اسلامی در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری جلسه علنی خواهد داشت که دستورکار این جلسات به شرح زیر است:

رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه مالیات بر ارزش افزوده

بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد لایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با اولویت استان‌های ساحلی و کلانشهرها با مشارکت بخش غیر دولتی

رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی

بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی

رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی مواد غذایی فسادپذیر و تجهیزات خاص کاربردی برای اینگونه جابه‌جایی‌ها

بررسی گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه موافقتنامه سرویس‌های هوایی دو جانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور کویت

ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه یک فوریتی اصلاح قانون پولی و بانکی کشور

رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در شرکت بین‌المللی نقدینگی اسلامی

بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران

بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه نحوه پرداخت هزینه دادرسی دستگاه‌های اجرایی

رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه استفساریه تبصره ۴ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل

بررسی گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد رد لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی

رسیدگی به گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد لایحه تعیین تکلیف اموال بهکده رضوی

بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد لایحه ساماندهی سهام عدالت

رسیدگی به گزارش کمیسیون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در مورد طرح الحاق یک تبصره به ماده ۹۸ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

رسیدگی به گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح اصلاح بند ل ماده ۲۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲

بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد رد طرح همیاری‌ها

بررسی گزارش کمیسیون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در مورد طرح الحاق یک ماده به قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه مشارکت عمومی و خصوصی

استماع گزارشی از بیماری کرونا در کشور با حضور وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کشور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

گفتنی است بررسی صلاحیت و برنامه‌های کاظم خاوازی برای تصدی وزارت جهاد کشاورزی هم در دستورکار جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس قرار دارد.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}