در جلسه مجازی هم‌اندیشی اعضای شورای شهر صورت گرفت:
در نخستین جلسه هم‌اندیشی اعضای شورای اسلامی شهر تهران در سال ۱۳۹۹ که با محوریت شیوع ویروس کرونا و راهبردهای مقابله با آن به صورت مجازی برگزار شد بر تشکیل کمیته ویژه بررسی کرونا تاکید شد.
۱۶ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۷
۰

 نخستین جلسه هم‌اندیشی اعضای شورای اسلامی شهر تهران در سال ۱۳۹۹ با محوریت شیوع ویروس کرونا و راهبردهای مقابله با آن به صورت مجازی برگزار شد.

در این جلسه که از ساعت ۱۷ تا ۱۹ روز دوشنبه ۱۱ فروردین‌ماه برگزار گردید مقرر شد کمیته ویژه‌ای در شورا به منظور بررسی و پیگیری مسایل شهر، شهروندان و مدیریت شهری در دوره شیوع ویروس کرونا تشکیل شود.

طی نخستین جلسه مجازی شورای شهر که با حضور ۱۷ نفر از اعضای شورا تشکیل شد، بحران کرونا و تاثیر آن بر منابع درآمدی شهرداری مورد بررسی قرار گرفت و اعضا در خصوص طراحی سناریوهای مختلف متناسب با طول دوره احتمالی بحران به گفت‌و‌گو پرداختند‌.

پیشنهاد ارسال نامه به روسای شوراهای کلانشهرهای جهان در رابطه با وضعیت تحریم‌ها و بررسی پیشنهادات کمیسیون برنامه و بودجه در ارتباط با سناریوهای مالی پیش روی مدیریت شهری در مواجهه با بحران کرونا و تبعات آن از جمله دیگر محورهای صحبت‌های اعضای شورا در این جلسه بودند‌.

‏پیشنهاد و بررسی موضوع عضویت شورای شهر تهران در ستاد ملی کرونا به‌نمایندگی از شوراهای سراسر کشور از جمله دیگر محورهای بحث اعضای شورا در این جلسه بود. گفتنی است در رابطه با ترکیب و دستور کار کمیته ویژه مقرر شد در جلسه هیئت رییسه شورا که عصر روز سه‌شنبه برگزار می‌گردد تصمیم گیری شود.

 

در جلسه مجازی هم‌اندیشی اعضای شورای شهر صورت گرفت:
۱۶ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۷
در نخستین جلسه هم‌اندیشی اعضای شورای اسلامی شهر تهران در سال ۱۳۹۹ که با محوریت شیوع ویروس کرونا و راهبردهای مقابله با آن به صورت مجازی برگزار شد بر تشکیل کمیته ویژه بررسی کرونا تاکید شد.

 نخستین جلسه هم‌اندیشی اعضای شورای اسلامی شهر تهران در سال ۱۳۹۹ با محوریت شیوع ویروس کرونا و راهبردهای مقابله با آن به صورت مجازی برگزار شد.

در این جلسه که از ساعت ۱۷ تا ۱۹ روز دوشنبه ۱۱ فروردین‌ماه برگزار گردید مقرر شد کمیته ویژه‌ای در شورا به منظور بررسی و پیگیری مسایل شهر، شهروندان و مدیریت شهری در دوره شیوع ویروس کرونا تشکیل شود.

طی نخستین جلسه مجازی شورای شهر که با حضور ۱۷ نفر از اعضای شورا تشکیل شد، بحران کرونا و تاثیر آن بر منابع درآمدی شهرداری مورد بررسی قرار گرفت و اعضا در خصوص طراحی سناریوهای مختلف متناسب با طول دوره احتمالی بحران به گفت‌و‌گو پرداختند‌.

پیشنهاد ارسال نامه به روسای شوراهای کلانشهرهای جهان در رابطه با وضعیت تحریم‌ها و بررسی پیشنهادات کمیسیون برنامه و بودجه در ارتباط با سناریوهای مالی پیش روی مدیریت شهری در مواجهه با بحران کرونا و تبعات آن از جمله دیگر محورهای صحبت‌های اعضای شورا در این جلسه بودند‌.

‏پیشنهاد و بررسی موضوع عضویت شورای شهر تهران در ستاد ملی کرونا به‌نمایندگی از شوراهای سراسر کشور از جمله دیگر محورهای بحث اعضای شورا در این جلسه بود. گفتنی است در رابطه با ترکیب و دستور کار کمیته ویژه مقرر شد در جلسه هیئت رییسه شورا که عصر روز سه‌شنبه برگزار می‌گردد تصمیم گیری شود.

 

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید