«عدنان الزرفی» نخست وزیر مکلف عراق با وجود مخالفت جریان‌های عمده شیعه با این انتصاب، اعلام کرد که از تشکیل کابینه منصرف نخواهد شد.
۱۶ فروردين ۱۳۹۹ - ۰۸:۵۷
۰

الزرفی اواخر وقت جمعه در بیانیه ای نوشت: روز شنبه برنامه دولت آینده را تقدیم رییس مجلس می کنم و از وی خواهم خواست تا برای معرفی کابینه، نشستی فوق العاده برگزار کند. 

وی افزود: از پست نخست وزیری منصرف نمی شوم و از همه گروه های سیاسی و اجتماعی که از من حمایت کردند، سپاسگزارم. 

نخست‌ وزیر مکلف عراق ادامه داد: برنامه آینده من بر سه پایه هم‌افزایی بین‌المللی، کوشش برای حل بحران مالی و قانونمند کردن دولت بنا شده است. 

الزرفی تأکید کرد: تصمیم با نمایندگان مجلس است که در مسیر تشکیل کابینه که بر اساس گفت وگو با گروه های سیاسی تشکیل می شود با من همراهی می‌کنند یا خیر؟

«برهم صالح»، رییس جمهوری عراق ۲۷ اسفند گذشته در حکمی الزرفی را مأمور به تشکیل دولت انتقالی کرد.

طبق قانون از زمان معرفی، وی ۳۰ روز مهلت دارد کابینه پیشنهادی خود را برای کسب رأی اعتماد به مجلس معرفی کند.

انتخاب وی بدون در نظر گرفتن حق قانونی جریان شیعه عراق از سوی رئیس جمهوری این کشور، موج شدیدی از مخالفت با الزرفی و صالح را برانگیخته است.

«عدنان الزرفی» نخست وزیر مکلف عراق با وجود مخالفت جریان‌های عمده شیعه با این انتصاب، اعلام کرد که از تشکیل کابینه منصرف نخواهد شد.

الزرفی اواخر وقت جمعه در بیانیه ای نوشت: روز شنبه برنامه دولت آینده را تقدیم رییس مجلس می کنم و از وی خواهم خواست تا برای معرفی کابینه، نشستی فوق العاده برگزار کند. 

وی افزود: از پست نخست وزیری منصرف نمی شوم و از همه گروه های سیاسی و اجتماعی که از من حمایت کردند، سپاسگزارم. 

نخست‌ وزیر مکلف عراق ادامه داد: برنامه آینده من بر سه پایه هم‌افزایی بین‌المللی، کوشش برای حل بحران مالی و قانونمند کردن دولت بنا شده است. 

الزرفی تأکید کرد: تصمیم با نمایندگان مجلس است که در مسیر تشکیل کابینه که بر اساس گفت وگو با گروه های سیاسی تشکیل می شود با من همراهی می‌کنند یا خیر؟

«برهم صالح»، رییس جمهوری عراق ۲۷ اسفند گذشته در حکمی الزرفی را مأمور به تشکیل دولت انتقالی کرد.

طبق قانون از زمان معرفی، وی ۳۰ روز مهلت دارد کابینه پیشنهادی خود را برای کسب رأی اعتماد به مجلس معرفی کند.

انتخاب وی بدون در نظر گرفتن حق قانونی جریان شیعه عراق از سوی رئیس جمهوری این کشور، موج شدیدی از مخالفت با الزرفی و صالح را برانگیخته است.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید